06. Peter Bos

Mijn naam is Peter Bos,

kandidaat gemeenteraadslid Culemborg, voor Culemborg van NU.

Ik ben geboren in 1958 en ik heb mijn opleiding hier in Culemborg afgerond in 1985 op de toenmalige Sociale Academie.

Hierna heb ik 35 jaar in diverse takken van zorg en hulpverlening gewerkt. In 2006 kwam ik in Culemborg te wonen en raakte betrokken als vrijwilliger op de montessorischool van mijn kinderen en bij de jeugdzeilactiviteiten op de haven. Sinds 10 jaar geef ik als vrijwilliger -CWO gediplomeerd- zeilles aan kinderen tussen de 7 en 14 jaar.

Sinds 2012 ben ik betrokken bij de gemeentepolitiek, ik zag namelijk als
(fulltime) uitvoerend hulpverlener met angst en vreze de transitie WMO
(2015) tegemoet. Die is ook behoorlijk dubieus gebleken, de landelijke regering heeft de gemeentes naar mijn mening een enorme kat in de zak verkocht en ik wilde mij inzetten om ervoor te zorgen dat het systeem rechtvaardig, adequaat en betaalbaar bleef.

Verder maakte ik mij zorgen om het milieu, ik wil de wereld schoon en leefbaar houden; ook voor mijn- en uw kinderen. Met name de energietransitie is een grote zorg en hoe dat moet met windmolens en zonnepanelen en de belangen van omwonenden.

Ik vind dat ik veel gedaan heb de afgelopen 5 jaar voor Culemborg van Nu en de inwoners van Culemborg, maar dat ik nog lang niet klaar ben ondanks 80 tot 100 vergaderingen per jaar en 15 uur per week lezen en onderhandelen, heb ik er nog steeds zin in om mij voor onze gemeenschap in te zetten.

Waarom wil ik opnieuw kandidaat zijn voor Culemborg van Nu en de gemeenteraad?

Ik wil graag voor onze afhankelijke lokale Culemborgse partij, zonder landelijke doctrines, opkomen voor de belangen van Culemborgers, omdat wij in Culemborg wonen en niet in Den Haag.

Ik wil mij opnieuw inspannen voor de WMO en jeugdzorg, verder wil ik de Redichemse waard behouden voor de natuur en recreatieve waarden, ik vind dat de uiterst succesvolle Haven en camping de Helling, meer mensen moet kunnen faciliteren dan nu, voor de broodnodige recreatie en toerisme. Verder wil ik doorgaan met zorgen voor goed onderhouden aquatische milieu met een gezonde visstand en plek voor amfibieën en vogels. Een verantwoorde energie transitie en een goed ondernemersklimaat in de binnenstad maar ook daarbuiten, met in het bijzonder de ontwikkeling van het stationsgebied. Maar er zijn nog veel meer zaken die onze aandacht nodig hebben en door Culemborg van Nu het beste vertegenwoordigd worden, waarbij ik mijzelf voor dit pakket het meest gepassioneerd vind.