Back to Top

Culemborg van Nu wil Zwembad behouden

Culemborg van Nu is van mening dat een zwembad in Culemborg nodig is en weet ook dat er een grote behoefte bestaat aan een zwembad voor onder andere leszwemmen en speciale doelgroepen zoals zwemmen voor ouderen en voor mensen met een beperking. 

Unieke smeedijzeren kanonsloop wordt hersteld; Culemborg krijgt replica

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft toestemming gegeven om de kanonsloop op de Kasteeltuin in bruikleen te geven aan het Nationaal Militair Museum (NMM). In ruil daarvoor biedt het NMM aan om een mooie replica te leveren, compleet met affuit (onderstel). Dat is de enige manier waarop de unieke kanonsloop bewaard kan blijven voor de toekomst. De conditie van de 16-eeuwse smeedijzeren kanonsloop uit de Kasteeltuin gaat sterk achteruit. Om verdere achteruitgang tegen te gaan, moet de loop geconserveerd en onder museale omstandigheden bewaard worden. Die omstandigheden kunnen in Culemborg niet geboden worden. Het is de bedoeling de affuit in samenwerking met Culemborgse scholen te bouwen.

Voor het volledige artikel >> Culemborgse Courant

 

Fietsstraat

Culemborg Van Nu pleit voor fietsstraat


Velen herkennen vast wel het scenario als fietser of fietsende vader of moeder met naast je jouw dochter of zoon waarmee je al manoeuvrerend tussen het autoverkeer veilig een weg baant naar huis of naar school. Een duidelijk fietspad is er niet en soms moet je links of rechts om de wegversmallingen heen fietsen om het van achter komende of tegengestelde motorverkeer te ontwijken. Het zou een stuk veiliger kunnen.