21. Renée Krugers Dagneaux

Ik ben Renée Krugers Dagneaux en woon nu 24 jaar in de binnenstad van Culemborg.

Mijn huis deel ik met mijn man Joost en onze twee bruine labradors.

Wij zijn uit Amsterdam naar Culemborg verhuisd, waar ik gestudeerd heb. Culemborg werd onze keuze vanwege de mooie binnenstad, de natuur en het station  dicht bij.

Meestal reis ik met de trein naar Amsterdam, waar ik werk als leidinggevende voor het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam, alleen nu even niet.

Ik ben politiek actief geworden naar aanleiding van de laatste verkiezingen en mijn zorg over de polarisatie in de samenleving. Ik denk dat we in Nederland samen moeten zoeken naar pragmatische oplossingen en niet de verschillen al wijzend naar elkaar moeten vergroten. Culemborg van Nu kan als  lokale partij mensen verbinden, als we samen zoeken naar oplossingen voor de dingen die we in onze stad willen aanpakken.