09. Michiel Lodewijks

Mijn naam is Michiel Lodewijks. Sinds 2019 woon ik in Culemborg na bijna 30 jaar Pijnacker, ‘om de hoek’ van Den Haag. Wat mij direct opviel in Culemborg is de sociale verbondenheid van mensen in de stad. Mensen groeten elkaar en men neemt de tijd vóór elkaar. En zo hoort het wat mij betreft ook te zijn. Maar dat komt niet vanzelf en blijft ook niet uit zichzelf bestaan. Voorwaarden daarvoor zijn onder meer veiligheid, economische vooruitgang en behulpzaamheid. Stuk voor stuk zijn dat kernelementen uit het partijprogramma van Culemborg Van Nu. Een Culemborg voor u vraagt dat u er ook voor Culemborg bent. Ik hoop dat te doen door mijn activiteiten voor mijn partij in deze mooie stad. 

De uitgangspunten van Culemborg van Nu zijn op een aantal punten niet zeer onderscheidend van het liberale gedachtengoed. Nemen en accepteren van eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk, en inzetten op het belang van een gezonde economie zijn daarin belangrijke elementen. Maar de realiteit gebied de overweging dat landelijke partijen helaas vaak worden gedicteerd vanuit ‘Den Haag’. Een partij die ‘meedoet’ in de gemeentepolitiek en zich inzet vanuit het belang van die achterban kan bijna niet anders zijn dan een lokale partij.

Ik ga mij inzetten op de zaken die Culemborg van Nu in zijn programma heeft omschreven en waarvan ik vol overtuiging meen dat deze voor Culemborg en zijn inwoners van belang zijn voor een inclusieve gemeente met plaats voor ondernemerschap, woonruimte, veiligheid en duurzaamheid. Mogen wij daarom ook op u rekenen?