13 Ahmed Salama

‘Sinds ik naar Nederland ben gekomen, heeft de politieke kant van het land mij geïnteresseerd. Ik was steeds op zoek naar de partij waar ik bij wil horen. Ik heb mezelf een paar vragen gesteld als een standaardmaat om de juiste, lokale, politieke kleur te kiezen die bij mij past. Voorop staat dat zo’n partij aan voorwaarden dient te voldoen waarbij het algemeen belang van de inwoners gediend wordt; waarbij geluisterd wordt naar de geluiden uit de stad en er aandacht en interesse voor lokale en regionale aangelegenheden is.
Het tweede punt dat erg belangrijk is voor mij is transparantie in het bedrijven van de politiek en het nemen van succesvolle beslissingen die de belangen van de inwoners behartigen.
Het derde punt is gerelateerd aan mijn culturele achtergrond: onderwijs en werkgelegenheid. Deze twee motoren zorgen voor verbetering van de intellectuele en economische positie van minderheden in onze stad, van “minder-heden naar meer toekomst”.
Met de onderlinge dialoog en communicatie tussen mensen en culturen wil ik afsluiten. Dit kan alleen als er bruggen worden geslagen en mensen geïnteresseerd zijn in elkaar en in elkaars verhalen. Immers: onbekend maakt onbemind en bekend maakt bemind.
De hierboven genoemde punten heb ik voor mezelf als voorwaarden gesteld voor mijn politieke keuze. Ik ben blij te mogen toetreden tot de jonge politieke partij Culemborg van Nu: van Culemborg, voor Culemborg en door Culemborg. Een partij die voorgaat in verandering op politieke, economisch en maatschappelijk vlak. Graag sluit ik me aan. U ook?’