Culemborg Van Nu...


... is de lokale politieke partij voor alle inwoners van Culemborg,
... is ondernemend door niet af te wachten maar te doen;
... progressief door vooruit te denken en toekomstbestendige keuzes te maken;
... heeft geen binding met landelijke partijen en is daarom vrij van politieke dogma’s en volledig gericht op het belang van Culemborg en de Culemborgers;
... heeft enthousiaste leden uit alle hoeken van de Culemborgse gemeenschap;
... gelooft in de potentie van Culemborg en wil voorwaarden scheppen voor een leefbare en toekomstbestendige stad;
... gelooft niet in makkelijke oplossingen voor de bühne, maar gaat voor betrouwbaarheid, consistentie en bestuurlijke kwaliteit;
... wil knelpunten helder benoemen en problemen pragmatisch oplossen, vanuit een sociaal liberale grondhouding;
... is sociaal omdat we oog hebben voor problemen waar we als stad mee worden geconfronteerd en omdat Culemborgers die het echt nodig hebben op ons kunnen rekenen;
... is liberaal omdat we respect hebben voor ieders mening en achtergrond, ruimte willen geven aan eigen initiatief en mensen willen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid;
... maakt zich zorgen over de scheidslijnen die ook in onze stad zichtbaar zijn. Segregatie langs sociaal/economische lijnen, opleiding, etnische of culturele achtergrond ondermijnt het samen leven;
... kan verschillen niet opheffen, maar we kunnen en willen wel verbinden;
... zal zich verzetten tegen iedere vorm van discriminatie of uitsluiting van individuen of groepen;
... luistert graag naar wat de Culemborger bezig houdt.
... Culemborg van NU is het Culemborg van U!