Vragen over de jaarrekening 2019

De gemeente heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 gepresenteerd. 
Culemborg van Nu heeft voor de commissievergadering van 15 juni 2020 over deze jaarrekening een 20-tal (technische) vragen gesteld om verduidelijking te krijgen. Tevens is in de vergadering zelf nog de nadruk gelegd op een aantal belangrijke contstateringen.
De belangrijkste vragen aan het college over de jaarrekening zijn:

►Als Culemborg van Nu vragen wij het college wat de consequentie is van het niet verkrijgen van een positieve accountantsverklaring en welke consequenties dat heeft voor onze positie als gemeente?
►Culemborg van Nu wil graag weten wat er met de budgetten uit 2019 over niet uitgevoerd beleid gaat gebeuren. Houdt het budget in 2020 automatisch dezelfde bestemming of vloeit het terug in de algemene middelen en wordt het opnieuw bestemd?
►Het college spreekt positief over participatietrajecten waarmee we effectief de basisvaardigheden van onze inwoners kunnen versterken en over het leveren van maatwerk aan mensen die tussen wal en schip vallen.
Culemborg van Nu constateert dat nog steeds 25% met een bijstandsuitkering niet geholpen kunnen worden.
Onze vraag is aan het college waarom men dan zichzelf hierop toch positief beoordeeld.
► Het college geeft aan dat werken met een integraal budget voor de aanpak van uitdagingen op gebied van onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid, waarbij maximale ontwikkeling van ieder kind het belangrijkste uitgangspunt is. Vervolgens wordt aangegeven dit nog geen reguliere werkwijze is.
Als Culemborg van Nu willen wij graag dat het college dit wel als reguliere werkwijze gaat hanteren.
►Wij zien een groot aantal activiteiten in 2019 die gestart zijn waarbij het college aangeeft dat er meer budget nodig is om zaken af te ronden. Als Culemborg van Nu vragen wij ons af of dit betekent dat het college wel gestart is, maar al wist dat er onvoldoende budget zou zijn voor 2019? Of dat dit om tegenvallende kosten zijn, waardoor meer budget nodig is?
En waarom dit niet eerder gemeld is aan de raad.
►Het college beoordeelt zich zelf positief over de gevoerde administratie.
Als Culemborg van Nu stellen wij hier toch grote vraagtekens bij gezien de ervaringen van het afgelopen jaar en vragen het college kritischer te zijn op de eigen administratie.
Geen inzicht in openstaande facturen van Fair Play;
Geen inzicht in openstaande verplichtingen met onverwachte facturen uit het sociaal domein;
Achterstand in administratie waardoor mensen met WMO voorzieningen in 2019 hun eigen bijdrage niet per maand gefactureerd kregen via het CAK maar in één keer in december 2019 alles moesten betalen.