Culemborg Van Nu wil niet opdraaien voor tekorten WMO.

Afgelopen donderdag 7 november stond de behandeling van de begroting 2020-2023 op de agenda van onze gemeenteraad. Hierin werd duidelijk dat de bekostiging van de WMO en de jeugdzorg een grote zorg van de gemeente zal gaan worden, een gevolg van de decentralisatie van enkele jaren terug. Culemborg Van Nu is van mening dat de Culemborgse inwoners en bedrijven hier niet de dupe van mogen worden.

Daarom zijn wij van mening dat het college het rijk moet aanspreken op haar verantwoordelijkheden op dit gebied. Het nu opstellen van een begroting die uitgaat van het zelf oplossen van deze tekorten is volgens Culemborg Van Nu het signaal dat de financiƫle gevolgen wel meevallen. In de praktijk betekent dit echter dat bijvoorbeeld lokale belastingen omhoog moeten en/of het voorzieningenniveau zal afnemen. En dat in een tijd dat er op rijksniveau voldoende middelen zijn. Wij hebben het gemeentebestuur met klem verzocht deze problematiek in samenwerking met de VNG terug te leggen bij de rijksoverheid.