Culemborg Van Nu pleit voor fietsstraat

Velen herkennen vast wel het scenario als fietser of fietsende vader of moeder met naast je jouw dochter of zoon waarmee je al manoeuvrerend tussen het autoverkeer veilig een weg baant naar huis of naar school.

Een duidelijk fietspad is er niet en soms moet je links of rechts om de wegversmallingen heen fietsen om het van achter komende of tegengestelde motorverkeer te ontwijken. Het zou een stuk veiliger kunnen.

Nu zijn er al goede ontwikkelingen gaande. Culemborg laat een vrij liggend fietspad aanleggen langs de Prijsseweg, vanaf het Kokmeeuwpad tot aan de Diefdijk waarmee eind januari 2018 voorbereidingen zijn gestart. De Prijsseweg is een drukke weg waar auto’s en fietsers na aanleg van het fietspad veilig op weg kunnen. Een mooie oplossing dus voor het achterste stuk van de Prijsseweg.

MaFietsstraat 3ar daarmee is het niet af! Culemborg van Nu vindt dat het voorste stuk van de Prijsseweg vanaf het Kokmeeuwpad tot en door de Jan van Riebeeckstraat tot het einde van de Vianensestraat ingericht moeten worden als fietsstraat. Een straat waarop de fietsers voorrang hebben en de auto te gast is. Op deze manier leggen we een rode loper voor fietsers uit van Parijsch tot de stad.

Culemborg van Nu denkt dat door het inrichten van deze route als fietsstraat de verkeersstromen op deze wegen soepeler zullen gaan en duidelijker zullen zijn. Zowel rondom het knelpunt Vianense Poort als rondom het knelpunt bij de blocker in de Prijsseweg. Hoe ziet dit er dan uit? En wat kun je dan verwachten?

De maximale snelheid op de fietsstraat is 30 km/uur. Auto’s zijn de gast in de straat en fietsers hebben voorrang. Culemborg Van Nu gaat voor comfortabele, directe, autoluwe en daarmee ook veiligere hoofdfietsverbindingen.

Aankomende donderdag staat het gemeentelijke verkeersbeleidsplan op de commissieagenda van de raad. Culemborg van Nu vindt dat de fietsstraat een goede oplossing biedt voor de knelpunten op de Prijsseweg dat (aldus de resultaten van inventarisatie van het GVVP rapport) door veel mensen in Culemborg wordt gezien als te smal voor de grote hoeveelheid verkeer. 
Culemborg van Nu zou het een veilige aanwinst vinden als de fietsstraat opgenomen zou worden in het gemeentelijke verkeersbeleidsplan.

 

Fractie Culemborg van Nu