Culemborg van Nu één jaar in de Gemeenteraad

In maart 2018 hebben we onze plaats verdiend in de gemeenteraad. Natuurlijk waren we al  enige tijd met Monica en Peter  opgestart in de Raad en hadden we ons al flink laten zien, maar de verkiezingswinst na een geslaagde campagne, was natuurlijk de kers op de taart.

De eerste 5 maanden hebben we gebruikt om onder leiding van GL (de grootste Partij) een raadsakkoord te sluiten. Het was de bedoeling om alle partijen samen te laten werken ,zonder de traditionele coalitie-oppositie constructie. Dit zou grote voordelen kunnen hebben voor de stad. Veel minder  moties, amendementen enzovoort en geen oppositie.

 Maar politiek blijft politiek en enkele partijen wensten niet hier aan deel te nemen. Zij willen de luis in de pels zijn,  hetgeen bij tijd en wijle een uitdaging is. Uiteindelijk zijn we tot een breed raadsprogramma gekomen  met 7 van de 9 partijen waarin ook veel van onze visie en uitgangspunten verankerd zijn. Als ik dan even terug kijk naar ons verkiezingsprogramma, zie ik na pakweg een jaar toch wel veel aan het bereiken zijn en binnen halen:

Veiligheid

Bij veiligheid zijn de laatste cijfers van de politie opvallend veel beter dan vorig jaar.  Veel minder inbraken en criminaliteit. Helaas zijn er wel incidenten zoals de autobranden (het is gelukkig weer stil) en een paar overvallen, maar over het grote geheel is er erg veel vooruitgang geboekt. Enerzijds door preventie onder meer met Elk welzijn, buurtcoaches,  buurthuizen maar ook door een brede samenwerking met andere organisaties (politie, sport enz .)  Tegelijkertijd hebben we meer toezicht met camera's gekregen. Hoewel we hebben gevraagd aan de politie in januari van dit jaar wat nou precies de oorzaken van de forse verbeteringen zijn blijft de analyse steken op de combinatie van alle  factoren, waarbij ook maatschappelijke ontwikkelingen een rol spelen, (videogamecultuur) maar vooral de samenwerking tussen de gemeente, politie en welzijns  instanties. Wij blijven nieuwsgierig naar de precieze diagnose, maar waarschijnlijk hebben we daar meerjarige gegevens voor nodig. Culemborg van Nu heeft het college de volle steun gegeven voor de aanpak en dat heeft resultaten gehad. Wij zouden graag zien dat de kweek en aanvoer van cannabis niet meer onder controle  staat van criminelen. Die ontregelen daar vele levens mee en worden zelf rijk. Maar helaas bleek er niet genoeg steun raadsbreed.

Economie en werkgelegenheid

We zien de economie opbloeien in onze stad natuurlijk wel onder invloed van macro tendensen maar de hele markt is een terras geworden die bij mooi weer afgeladen is. Het afgelopen najaar bleek er zelf 1 dag te zijn dat door de toeloop het bier op was. Het bedrijve terrein heeft ook verschillende uitbreidingen gezien waarvan er enkele ook nog heden in ontwikkeling zijn. Grafieken laten zien dat de werkgelegenheid als gemiddelde flink gestegen is. Wij blijven werken aan  balans tussen vrijwilligerswerk en betaalde banen. Wij vinden het niet te bevatten dat er moeizaam aan vrijwilligers gekomen kan worden terwijl er nog voldoende werkzoekenden zijn met een uitkering. We hebben de plannen voor de citymanager gesteund en ook voor de  bedrijvenparkmanager.

Duurzaamheid en milieu

Windmolens blijken een essentieel en volstrekt onoverkomelijk onderdeel te zijn van de oplossing van het gebruik van fossiele brandstoffen. Wij vinden windmolens niet mooi in ons landschap, maar totdat we koude kernfusie beheersen of een ander wondermiddel ontdekken , moeten we echt aan de windmolens. Die moeten op ons eigen gebied volgens de door de provincie opgelegde regels  en dan staan ze in ons gebied per definitie altijd iemand in de weg. Wij betreuren dat enorm, maar we kunnen ook niet anders. Zonnepanelen kunnen een aanvulling zijn maar geen vervanging zo blijkt uit berekeningen. Voor 1 windmolen moet je met ruim  drie hectare zonnepanelen komen en die zijn dan ook nog eens 3 keer zo duur. Bovendien is het oppervlakte onder de zonnepanelen nauwelijks meer te gebruiken voor andere doelen terwijl de koeien moeiteloos onder een windmolen door kunnen grazen. We vinden echter absolute optimalisatie van de plaatsingen noodzakelijk en voorlichting en draagvlak onder inwoners is nodig. Toen bleek dat voor het project Gooyerbrug belanghebbenden in Culemborg niet adequaat weren betrokken  is daar door CVN direct werk van gemaakt en is er door de wethouder extra  voorlichting  georganiseerd. De bewoners van buitengebied waar nu windmolens moeten komen worden zo goed mogelijk meegenomen in de ontplooiing van dat plan. Er is ook bewerkstelligd dat de baten beter verdeeld worden onder omwonenden. Er zullen nog vele, vele windmolens nodig zijn. Als dit plan voltooid is ongeveer 20% van de doelstelling bereikt is. CVN blijft waakzaam op draagvlak en balans. Maar moet met gemengde gevoelens toezien hoe er windmolens ons uitzicht gaan  beïnvloeden. In weerwil van criticasters die beweren dat windmolen op subsidie lopen,  denken wij dat elke kilowatt die door een windmolens geleverd is  niet met aardgas, olie of houtverbranding opgewekt hoeft te worden. Het verspillen van ongelofelijk grote bedragen aan 'niet zo democratische landen' wordt daarmee ook  minder, elke omwenteling telt mee. Hup, weer geld in ons eigen zak gehouden en hup weer een kuubje gas of barrel olie bespaard.

Een troost hebben we, indien er een alternatief komt voor windmolens, is het relatief eenvoudig ze te verwijderen; iets wat je niet kan zeggen van een kerncentrale.

Verder stellen we vast dat ook op de duurzaamheids doelstellingen besparen,  voordurend  gescoord wordt, op grote schaal zijn honderden huizen gesloopt en herbouwd maar dan met betere isolatie en zonnepanelen.  Overal verrijzen zonnepanelen op daken al dan niet particulier met de mede door ons gesteunde  duurzaamheids leningen.

Het traject om de Redichemse Waard te bewaren voor recreatie en natuur is nog dagelijks een punt. Het is een ingewikkelde kwestie,  waar we de gehele raad achter dit streven hebben staan. Er wordt hard gewerkt en nauw samengewerkt met het burgerinitiatief 'Het Collectief'. Ook de landelijke politiek is zich ermee aan het bemoeien. We zijn er volop mee bezig. De gemeenteraad heeft besloten dit onderwerp niet politiek te maken en schouder aan schouder te strijden voor behoud van dit schitterende gebied en de rechten van de Culemborgse inwoners

Zorg en hulp voor jong en oud

Er twee kanten  aan dit onderwerp;

aan de ene kant hebben we dit goed onder de knie: er is goede hulp voor iedereen die dat nodig heeft en waar er iets niet lekker loopt lossen we dat op. Helaas is goede hulp ook duur en helaas heeft de rijksoverheid zich voorgenomen nadat de verantwoordelijkheid bij de gemeentes was gelegd 30% te bezuinigen. Hoewel er dus steeds hogere eisen aan kwaliteit en veiligheid worden gesteld moet dat tegelijk met en enorme korting op het budget. Je hoeft geen economische talenten te hebben om te zien dat dit niet kan. En eigenlijk zagen we dat al jaren geleden aankomen en hebben we daar heel vaak voor gewaarschuwd. Wij hebben steeds beweerd dat met het verstrekte budget en de trapsgewijs oplopende bezuinigingen, de WMO onbetaalbaar was en dat dringende maatregelen om kosten te drukken noodzakelijk waren. De laatste paar jaar leek er echter een steeds grotere reserve van meerdere  miljoenen te ontstaan, dat leek ons (mijn)  ongelijk aan te tonen tot op heden. Uiteindelijk moest  ik dan ook steeds genuanceerder en stiller worden als er weer een miljoen in de reserves gestopt konden worden. Uiteindelijk hebben we zelfs omdat we zoveel geld over hadden nog geld moeten storten in het vereveningsfonds.

Nu aanbieders gedwongen werden alle achterstallige declaraties in te dienen is duidelijk geworden dat de situatie zelfs zeer ernstig is. Helaas zijn daar ingewikkelde maatregelen voor nodig op landelijk terrein. Dit omdat Rechtbanken, juristen, klanten, instanties maar ook de overheid en de inspecties op de volksgezondheid wel steeds hogere eisen blijven stellen, maar er is geen boter voor bij de vis. Wij zullen ons college zo goed mogelijk bijstaan om hier in de juiste koers te varen. Maar bijvoorbeeld een landelijke campagne van veilig thuis (Het houdt niet op) leverde 30% meer aanmeldingen op. Goed werk, maar die moesten ook allemaal doorgezet naar de verdere instanties met wachtlijsten en bezuinigingen.
Huishoudelijke hulp heeft minimaal haar nivo kunnen houden maar er zijn ook verbeteringen en uitbreidingen gemeld. De schuldhulpverlening is onder invloed van de Raad en onze steun sterk verbeterd. Er zij uitbreidingen van het team schuldhulpmaatjes gerealiseerd en de achterstanden zijn zo goed als weg gewerkt. Dit vinden wij een erg goede maatregel omdat dit onder preventie valt. Schulden vermenigvuldigen zichzelf door boete clausules en andere strafmaatregelen incasso, huisuitzettingen enzovoort. Hierdoor is de emotionele schade vaak enorm en de economische schade  eveneens. Vaak zijn het een groep investeerders dit de huizen goedkoop op veilingen kopen en mega winsten maken. De maatschappij draait veelal voor de gevolgen/kosten op.

 

Integratie en onderwijs

Nog onlangs hebben we gesprekken gevoerd op Lek en linge met docenten en leerlingen op het VMBO over de kloof tussen de culturen, opvoeding en hoe je succesvol kunt worden in Nederland ook al komen je ouders uit een andere cultuur. Ook bij Elk welzijn hebben we van CVN hier gesprekken over gevoerd. We krijgen een beeld maar denken dat we hier nog wel "even"  mee door moeten gaan. Natuurlijk overleggen we en bundelen we de krachten met de andere samenwerkende partijen.  We beschikken over twee praktijkdeskundigen op dit gebied en zijn een bijeenkomst op dit thema aan het ontwikkelen.
 

Verkeer

CVN geeft voorrang aan Fiets verkeer. We werken aan snelfietsroutes en 1 van de discussies gaat over de fietsbrug. Een brug over de Lek alleen voor fietsers zou natuurlijk geweldig zijn; maar is ook buitensporig  duur. De Lek is bij ons niet alleen behoorlijk breed, de brug moet hoog zijn voor de scheepvaart en lang,  vanwege stijgingsgradiënten en een forse uiterwaard.  Deze brug moeten "we" echt van " iemand"  cadeau krijgen en dat valt niet mee. Kosten worden tussen de 10- en de 20 miljoen geschat. Ondanks dat,  streven we daar wel naar. Als we realistisch zijn moeten we niet uit het oog verliezen dat we op vele andere gebieden ook nog veel kunnen realiseren wat veel sneller een haalbaarder is voor de veiligheid van fietsers en de bevordering van het fietsgebruik in het algemeen. Er zijn meerdere trajecten in ontwikkeling van kleine tot grotere verbetering maar ook daar moet nog jaren gesteund en gestuurd worden. Zo vinden we het parkeren op de parallel weg oost op het eerste stukje bij de oprit van de Gelderland, bedroevend gevaarlijk. We hebben dit al aangekaart maar blijven daarmee bezig tot het daar veilig is voor fietsers.

Dat geldt ook voor de auto's op de Otto van Rees weg die op de fietsstrook permanent geparkeerd staan. Nou heb je een fietsstrook, staan daar auto's op?!

We blijven hiervoor vechten omdat Culemborg veiliger en aantrekkelijker voor fietsers moet worden. Mede daarom werken we aan een plan en dat hebben we ook al hier en daar in de week gelegd, tot verbouwing van de Prijsseweg tot fietsstraat. over de Riebeekstraat de stad in onder de Vianense poort door.

Binnenstad

Er staat bijna niets meer leeg, de economie draait goed.

De Franse school  is door aanvullende subsidies en maatregelen voorlopig weer voor jaren behouden mede door steun van CVN.

Bestuur

Samenwerken met 7 partijen vraagt echter wel iets meer van de fractie. Daarbij is het moeilijker je persoonlijk te profileren omdat je alles samen doet en samen bereikt. Wanneer 1 partij claimt ergens voor  gezorgd te hebben dan is dat meestal niet helemaal  correct, we doen dat met zijn allen. Daar moet je heel veel voor vergaderen en heel goed samenwerken. CVN staat er goed voor, er lukt veel, maar het is tevens moeilijker om aan te tonen dat dit jouw persoonlijke verdienste is. We zien echter met de huidige samenwerking tussen alle partijen en college het zeer goed gaat met Culemborg en dat was de bedoeling. Er dienen zich steeds problemen aan van grotere of kleinere omvang aan en we kunnen ze tot nu toe goed aan. Dat er een financiële uitdaging ligt heeft niet met spilzucht te maken maar met 30 procent bezuinigingen van de rijksoverheid. Omdat die stilletjes doorgevoerd zijn in drie jaar tijd is dat niet zo opgevallen, pas nu de rekeningen binnenstromen en tegelijkertijd  minder geld is hebben we er ineens last van. Wij zullen doen wat we kunnen om  het college te steunen met slimme aanpak van de kosten bij de aanbieders. Helaas zijn die in ketenverband landelijk georganiseerd en daardoor kunnen veranderingen moeizaam plaatsvinden of alleen met een domino effect.

Wonen

Huizenbouw in Culemborg gaat geheel volgens de plan. Een gevarieerd aanbod voor vrijwel elke portemonnee.  Een poging van de SP om een nog  groter contingent sociale woningen te laten bouwen hebben we tegen weten te houden, woningbouw door bij voorbeeld kleurrijk wonen vindt heel berekend plaats . Ze hebben geld nodig om huizen te kunnen bouwen en daarvoor worden ander huizen weer verkocht en verhuurd.  Er is een vaste relatie tussen de hoeveelheid duurdere, goedkopere, starters en huurwoningen  en ook tussen hoeveel ze er nieuw kunnen neerzetten, hoeveel ze er kunnen renoveren enzovoort. Het is onmogelijk om dan ineens honderden sociale huurwoningen bij te kunnen bouwen bovendien is er een relatie tussen de hoeveelheid sociale huurwoningen en de aanspraak op de WMO,  uitkeringen en huursubsidie. Dat is begrijpelijk en we zijn ook een sociale stad, maar dit moet wel binnen onze vermogens blijven. Bovendien zien wij de nadelen van scheefwonen opgelost worden wanneer je goeie doorstroom aanbiedt, komen de voordeligere woningen vanzelf weer beschikbaar voor de doelgroep.

Winkel voorziening en spoorzone

Spoorzone oost en west zijn in ontwikkeling. Er is echter nog veel doorzettingsvermogen voor nodig om alles gerealiseerd te krijgen. Culemborg van Nu steunt  dit van harte.

Sport en bewegen

Belangrijk voor een vitale stad zijn vitale inwoners lichaamsbeweging is daarvoor een goed middel. CVN heeft de miljoenen investering ter vervanging van de kunstgrasvelden gesteund. Hierdoor kunnen alle sportverenigingen weer 10 tot 15 jaar vooruit.

We hebben ons sterk gemaakt voor de "verplaatsing" van de sporthal Parijsch. Helaas bleek hier nu nog onvoldoende steun voor in de Raad. Het blijft echter op onze agenda en we hebben contacten in de bouwwereld die de mogelijkheden onderzoeken. Het gebouw met sporthal erin en woningen, een warmte krachtcentrale en een kinderdagverblijf is veel geld waard  en zou een uitbreiding kunnen betekenen voor het WC Parijsch.  De bedoeling van CVN was dit in zijn geheel te verkopen en te laten herontwikkelen en voor de opbrengst elders een betere hal te laten plaatsen. Het blijft onze aandacht houden. Maar heeft nog veel meer tijd nodig en een haalbaarheidsstudie. We zijn er nog mee bezig.

 

Het zwembad

Dit houdt ons allemaal goed bezig. Het zwembad is een particulier initiatief. Eigenaar is de stichting SZC. De gemeente heeft geholpen met garant staan voor de lening  en subsidieert 278.000 euro.
Culemborg van Nu erkent het dilemma; er is weinig geld in de gemeentekas en het zwembad heeft ongeveer250 duizend erbij nodig. (per jaar)bovenop de 278.000.
Wij willen het zwembad behouden, wij vinden dat de stad dit zwembad nodig heeft en werken keihard samen met de andere partijen om dit zonder de extra subsidie voor elkaar te krijgen. Hiertoe hebben we anders dan in het onderzoeks verslag staat, aangedrongen op exogene financiering.

1 als de toegang 1 euro duurder wordt levert dat 75.000 euro op (kost een frequent bezoeker 40 euro per jaar)

2 Als er reclame en sponsoring toegepast wordt zoals bij voetbalvelden levert dat een flink bedrag op

3 kantine outsourcen levert een besparing aan personele koste en een vast huurbedrag op.

4 professionele exploitant bespaart.

alleen dit al zou de tekorten moeten kunnen halveren en wellicht zelfs de te korten minimaliseren zodat het zwembad open te houden is.
 

Toerisme

Er komen steeds meer toeristen naar Culemborg. Wij hadden de wens dat de haven uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt zou worden daarom zijn we erg blij met het burgerinitiatief wat ontstaan is om de oude ronde haven in de oude luister te herstellen en qua aankleding en gebruik ook min of meer historisch te houden. Een uitstekende trekpleister voor toeristen dat wij gestimuleerd en gesteund hebben.

Zelf zouden we ook een uitbreiding van de succesvolle camping de Helling zien. Er zijn al wat verkennende gesprekken geweest, ons lijken er mogelijkheden te zijn. We blijven er mee aan het werk.

Naast alle problemen op financieel gebied, zijn er gelukkig wat meevallers te melden. Zo heeft de rijksoverheid toch nog 450 miljoen extra ingezet voor de noodlijdende WMO, en intern hebben we ook een gelukje; de steeds gereserveerde precario opbrengsten zijn nu vrijgevallen hetgeen een eenmalig meevaller van ruim 6 miljoen is. Dat komt goed uit wat er was al verschillende keren een greep gedaan in de reserves en dat zal nog wel een keer gaan gebeuren.

Nog binnenkort aandacht voor:

Breedband internet in de buitengebieden lijkt onder handbereik.

Energietransitie komt op gang.

WMO zal nog door de transformatie heen geleid moet worden.

Verkeer: Vianensepoort, Voorrang voor fietsverkeer  Prijsseweg; rode loper van Everdingen naar stadscentrum, oplossen verkeers dilemma's zoals ongunstig parkeren.

Woningbouw moet in balans blijven tussen noodzaak en nut. Tijdelijke woningen zijn nodig.

Interculturele kloof dichten

Criminaliteit nog verder terug dringen met preventie en repressie.

Financiën op orde houden.