Nu in de raad

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 18 juni, die maandag 22 juni wordt voortgezet, heeft Culemborg van Nu een groot aantal amendementen ingediend en steunt het ook amendementen en moties van andere partijen.Maandagavond zal in de raad worden gestemd over de diverse amendementen en moties en zullen wij zien wat er overeind blijft.
In navolging op alle onze kritische vragen in de kadernota, hebben wij een aantal punten duidelijk geprobeerd te maken.

Lees meer

De gemeente heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 gepresenteerd. 
Culemborg van Nu heeft voor de commissievergadering van 15 juni 2020 over deze jaarrekening een 20-tal (technische) vragen gesteld om verduidelijking te krijgen. Tevens is in de vergadering zelf nog de nadruk gelegd op een aantal belangrijke contstateringen.
De belangrijkste vragen aan het college over de jaarrekening zijn:

Lees meer

Culemborg van Nu heeft in de besprekingen als uitgangspunt genomen het in stand houden van de voorzieningen in de stad. We willen de stad blijven waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Daarbij hebben wij zoals in de vorige begrotingsbespreking ook is aangegeven, de aandacht gevraagd om vanuit het college toch nog sterker in samenwerking met andere gemeenten bij het Rijk aan te geven dat de financiering Jeugdwet en WMO anders zou moeten.

Lees meer

Afgelopen donderdag 7 november stond de behandeling van de begroting 2020-2023 op de agenda van onze gemeenteraad. Hierin werd duidelijk dat de bekostiging van de WMO en de jeugdzorg een grote zorg van de gemeente zal gaan worden, een gevolg van de decentralisatie van enkele jaren terug. Culemborg Van Nu is van mening dat de Culemborgse inwoners en bedrijven hier niet de dupe van mogen worden.

Lees meer

Velen herkennen vast wel het scenario als fietser of fietsende vader of moeder met naast je jouw dochter of zoon waarmee je al manoeuvrerend tussen het autoverkeer veilig een weg baant naar huis of naar school.

Een duidelijk fietspad is er niet en soms moet je links of rechts om de wegversmallingen heen fietsen om het van achter komende of tegengestelde motorverkeer te ontwijken. Het zou een stuk veiliger kunnen.

Lees meer

In maart 2018 hebben we onze plaats verdiend in de gemeenteraad. Natuurlijk waren we al  enige tijd met Monica en Peter  opgestart in de Raad en hadden we ons al flink laten zien, maar de verkiezingswinst na een geslaagde campagne, was natuurlijk de kers op de taart.

Lees meer

Culemborg van Nu is van mening dat een zwembad in Culemborg nodig is en weet ook dat er een grote behoefte bestaat aan een zwembad voor onder andere leszwemmen en speciale doelgroepen zoals zwemmen voor ouderen en voor mensen met een beperking.

Lees meer

Culemborg van Nu vindt het belangrijk dat er ook in het industrie- en buitengebied een goede internet verbinding komt. Een open netwerk waar alle providers toegang toe hebben is in het belang van de gebruikers die hierdoor de vrije keus hebben met welke provider ze een contract willen afsluiten. 

Lees meer

Vrijdag 29 maart was er een presentatie van Glasvezel Buitenaf over de aanleg van glasvezel in het buitengebied en het industriegebied Pavijen. Culemborg van Nu was ook aanwezig om te luisteren naar de plannen van deze glasvezel aanbieder..........

Lees meer