02. Johan van der Waal

Als inwoner van Culemborg wil ik mij inzetten voor het belang van de stad waar ik inmiddels 30 jaar zelf woon.
Gekomen als "buitendijker" en een van de eerste inwoners van Parijsch, inmiddels gepromoveerd tot binnenstad bewoner (maar nog steeds buitendijks).
En in die 30 jaar ben ik steeds meer betrokken geraakt bij vooral het wel en wee van Culemborg als stad.
Wars van landelijke poltieke ontwikkelingen, zie ik vooral het belang van de lokale poltiek, omdat je dan echt voor je eigen stad kan bezig zijn.
Vooruitstrevend gezond realistisch is zoals ik mij zelf zou willen typeren.
In mijn vrije tijd heb ik 10 jaar lang de schoolkampen voor de Montessorischool Parijsch georganiseerd, waar mijn drie kinderen met veel plezier hun basisschool hebben gevolgd.
Daarnaast ben ik lid van de jeugdcommissie en trainer/coach bij de mooie volleybalvereniging Shot geweest en heb ik een aantal jaar spinningles verzorgd bij sportschool Gunther's Family Fit.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in mijn eigen bureau ArMa Advies, dat zich vooral bezig houdt met advisering van..... gemeenten, ik ken de binnenkant van de gemeenten dan ook beroepsmatig redelijk goed.
Daarnaast ben ik sinds eind 2008 al betrokken als vrijwilliger bij de stichting Alpe d'HuZes, waar ik na 3 jaar koersdirecteur en 6 jaar voorzitter nu alweer 4 jaar in de Raad van Toezicht zit. En tot slot ben ik bestuurslid bij de Stichting Erfelijke kanker en de Stichting Regionale Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland.