Centrum / binnenstad

Investeren in de kwaliteit voor straks!
Een moderne stad vereist een modern en goed bestuur. De laatste jaren is er te hard gesnoeid in de ambtelijke organisatie, met als gevolg onvoldoende capaciteit. Om de ambitie van Culemborg te kunnen verwezenlijken moet de gemeentelijke organisatie kwaliteit kunnen leveren. Culemborg Van Nu wil budget vrijmaken om de gemeentelijke organisatie die impuls te geven. Onnodige bureaucratie en regelgeving moet worden teruggedrongen om kwaliteit en visie meer ruimte en draagvlak te geven.

Verbeteren gemeentelijke organisatie!
Culemborg Van Nu zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de benodigde taken nog beter en efficiënter uit te voeren. Bijvoorbeeld verdergaande digitalisering zodat vele eenvoudige burgerzaken en handelingen ook volledig digitaal kunnen worden afgehandeld.

Nog betere dienstverlening aan burgers!
Regionale samenwerking moet worden uitgebreid als dit leidt tot een betere dienstverlening aan de burgers.

Een financieel gezonde gemeente is beter voorbereid op de toekomst!
Culemborg Van Nu wil een sluitende en degelijke begroting, niet alleen nu maar ook in de toekomst. De afgelopen jaren is stevig bezuinigd en zijn sommige basisbehoeften in hun kwaliteit aangetast. Een gezonde financiële begroting mag niet resulteren in een kaalslag.