Duurzaamheid en millieu

Leef in een duurzaam Culemborg van Nu!
Culemborg Van Nu kiest voor een toekomstbestendig Culemborg. Daarom zijn wij voorstander van duurzame maatregelen zoals alternatieve brandstoffen, wind- en zonne-energie en milieuvriendelijke transportmiddelen. Een omgeving waar het prettig wonen of verblijven is. Windmolens mogen niet ten koste mogen gaan van het woongenot.

Nieuwe woningen: energieneutraal!
Culemborg Van Nu wil de gemeentelijke lasten voor energie neutrale woningen verlagen. Woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars moeten worden aangemoedigd om zoveel mogelijk energie neutrale woningen te bouwen.

Een groene stad is een leefbare stad van Nú!
Een leefbare stad is een stad met schone lucht. En daarom wil Culemborg Van Nu dat de gemeente Culemborg zich minimaal gaat houden aan de hiervoor geldende normen en streeft naar de waarden zoals vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Culemborg Van Nu wil meer groen in Culemborg. Braakliggende stukken grond, zoals bijvoorbeeld aan de Jan v Riebeeckstraat, moeten zo mogelijk worden omgevormd naar groenvoorziening.