Zorg en hulpverlening

Culemborg Van Nu zorgt voor mensen die dat Nú nodig hebben!
Zelfstandigheid en zelfbeschikking zijn de kernwaarden van het bestaan. Culemborg Van Nu streeft er naar dat deze kernwaarden zolang als mogelijk gewaarborgd blijven. Mensen die het echt nodig hebben, krijgen hulp.

Extra aandacht voor de Culemborgse jeugd!
Opvoeden is dé taak van de ouders. Waar problemen zijn en hulp gewenst is, dient jeugdzorg in te grijpen. Culemborg Van Nu maakt budget vrij voor de jeugdhulpverlening.

Meer middelen voor huishoudelijke hulp en wijkverpleging!
De huishoudelijke hulp staat onder druk. De huishoudelijke hulp vervult een spil functie. Culemborg Van Nu zorgt ervoor dat de indicatie en het vaststellen van de benodigde zorg weer gemeentelijke taken worden om vastgestelde kwaliteit te kunnen leveren. Culemborg Van Nu wil extra middelen om de wijkverpleging op niveau te houden.

Investeren in schuldhulpverlening!
Culemborg Van Nu zet in op vroegtijdige signalering van problematische schuldsituaties en snelle en adequate schuldhulpverlening. Culemborg Van Nu wil dat hiervoor het benodigde budget ter beschikking komt.