Verkeer

Het verkeer in de stad wordt steeds drukker, het is daarom nu tijd voor keuzes!
Culemborg Van Nu geeft prioriteit aan het langzaam verkeer binnen de bebouwde kom Gemotoriseerd verkeer moet worden gestimuleerd gebruik te maken van de gebiedsontsluitingswegen. Knelpunten in de huidige gebiedsontsluitingswegen moeten worden opgelost. Vanaf de Spoorzone is een aansluiting (toerit) op de N320 is noodzakelijk. Culemborg Van Nu wil onderzoeken of een samenvoeging van de veerdiensten Culemborg en Beusichem op de kopse kant van de Weidsteeg haalbaar is.

Culemborg Van Nu maakt de keuze voor modern langzaam verkeer!
Culemborg Van Nu wil comfortabele, directe en autoluwe hoofdfietsverbindingen waarmee alle voorzieningen waaronder scholen en winkelcentra, bereikt kunnen worden. Hoge prioriteit hebben de fietsstraat tussen Culemborg West (Parijsch Zuid) en de binnenstad en een fietsverbinding tussen Culemborg Oost en de Spoorzone in de vorm van een extra tunnel.

Meer structuur en daarom aantrekkelijker!
Het is noodzakelijk autoverkeer naar de binnenstad te reguleren via vastgestelde parkeerroutes. Culemborg Van Nu vindt de huidige parkeer- en toegangsroutes (Zandstraatroute en Palumbusroute) voldoende. Het parkeerterrein van buurtwinkelcentrum Parijsch westzijde heeft een parkeerprobleem als gevolg van bezoekers van de sporthal die daar parkeren.

Vianense Poort alleen voor langzaam verkeer!
Culemborg van Nu geeft hoge prioriteit aan veiligheid in het verkeer. Verbetering van de veiligheid in en om de Vianense Poort is zeer urgent. Culemborg Van Nu wil dat de Vianense Poort met prioriteit uitsluitend toegankelijk wordt voor langzaam verkeer. Daarnaast wil Culemborg Van Nu een gedegen onafhankelijk onderzoek naar nut een noodzaak van een andere spooronderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer. De Weidsteeg en de Oostersingel vereisen een veiligere inrichting voor fietsers.

Goede fietsvoorzieningen maken Culemborg Nú en straks aantrekkelijk!
Culemborg Van Nu maakt zich sterk voor voldoende en adequate fietsvoorzieningen bij station, winkelcentra en vooral de binnenstad. Oplaadpalen voor elektrische fietsen bij de belangrijkste voorzieningen.