Wonen

Culemborg Van Nu wil meer en betere woningen voor senioren!
Culemborg Van Nu wil dat het woningaanbod gevarieerd blijft en aantrekkelijk wordt voor alle Culemborgers. Culemborg Van Nu wil meer hoogwaardige seniorenwoningen zoals (patio)bungalows en appartementen.

Culemborg Van Nu wil spreiding van sociale huurwoningen!
De effecten van eenvormige buurten met sociale huurwoningen zijn ongewenst. Differentiatie is noodzakelijk. Woningbouwcoöperaties moeten worden gestimuleerd meer koopwoningen aan te bieden.

Culemborg Van Nu wil ‘scheef’ wonen rechtzetten!
Het zogenaamd ‘scheef’ wonen is onwenselijk, want het maakt de vraag naar sociale huurwoningen ondoorzichtig en onevenredig groot. Meer aanbod van sociale huurwoningen is daarom niet de gewenste oplossing. Culemborg Van Nu wil af van het standaard percentage van 30% sociale huurwoningen voor nieuwbouwlocaties in Culemborg.