Culemborg van nu zet zich in om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te betrekken bij zowel het maken van beleid als de uitvoering daarvan.