Henk Witte - commissielid

Als betrokken burger zie ik het belang van wijkgericht werken en daar ligt ook de grote kracht van Culemborg. Bewoners moeten hun eigen wijk kunnen beheren en de gemeente kan daarin goed in faciliteren. Sinds 2007 ben ik al actief in de Culemborgse politiek al commissielid en ben ik vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de oprichting van Culemboerg van Nu. Via deze partij kan ik mijn ideeën verwezenlijken en meewerken aan een beter, mooier en veiliger Culemborg.
In het dagelijkse leven ben ik 35 jaar actief geweest als specialist industriële automatisering in o.a. de voedingsmiddelenindustrie en zwembaden. Tegenwoordig ben ik actief als fotograaf bij de Sjögren patiëntenvereniging en ben ik kaderlid bij de Diagnosewerkgroep Myositis van Vereniging Spierziekten Nederland.