Fractie 2018 2022 300x225De raadsleden van Culemborg van Nu

Culemborg van Nu is met 3 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Culemnorg. De fracie bestaat daarom ook uit drie raadsleden te weten: de fractievoorzitter (Peter Bos), twee raadsleden (Noël Bos en Ahmed Salama). Elke gemeenteraadsfractie mag zich laten ondersteunen door commissieleden. Culemborg van Nu heeft op dit moment één commisielid (Henk Witte). De raadsleden hebben stemrecht en spreekrecht tijdens de raadsvergadering, een commissielid mag als woordvoerder namens de partij optreden tijdens de commissievergaderingen.