kadernota

  • Kadernota 2021 e.v. in de raad

    In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 18 juni, die maandag 22 juni wordt voortgezet, heeft Culemborg van Nu een groot aantal amendementen ingediend en steunt het ook amendementen en moties van andere partijen.Maandagavond zal in de raad worden gestemd over de diverse amendementen en moties en zullen wij zien wat er overeind blijft.
    In navolging op alle onze kritische vragen in de kadernota, hebben wij een aantal punten duidelijk geprobeerd te maken.