Jaarrekening gemeente Culemborg

  • Vragen over de jaarrekening 2019

    De gemeente heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 gepresenteerd. 
    Culemborg van Nu heeft voor de commissievergadering van 15 juni 2020 over deze jaarrekening een 20-tal (technische) vragen gesteld om verduidelijking te krijgen. Tevens is in de vergadering zelf nog de nadruk gelegd op een aantal belangrijke contstateringen.
    De belangrijkste vragen aan het college over de jaarrekening zijn: