bezuinigingen Culemborg

  • Bespreking bezuinigingsnota

    Culemborg van Nu heeft in de besprekingen als uitgangspunt genomen het in stand houden van de voorzieningen in de stad. We willen de stad blijven waar het fijn wonen, werken en recreƫren is.
    Daarbij hebben wij zoals in de vorige begrotingsbespreking ook is aangegeven, de aandacht gevraagd om vanuit het college toch nog sterker in samenwerking met andere gemeenten bij het Rijk aan te geven dat de financiering Jeugdwet en WMO anders zou moeten.