Windwinning Culemborg

Op 1 februari 2021 was er een informatieavond voor de raadsleden rondom de windwinning in Culemborg.
Als Culemborg van Nu willen wij het college vragen geen volgende stap in het proces van de procedure tot bestemmingswijziging van het gebied te nemen totdat is aangetoond dat de afgesproken randvoorwaarden voor het plaatsen van de windmolens nauwkeurig en aantoonbaar na zijn geleefd (Men zou de gedragscode van de NWEA hanteren).Als Culemborg van Nu zijn wij niet tegen windmolens, maar hebben wel grote moeite met de wijze waarop het proces tot op heden is gelopen. Een bredere burgerparticipatie en oog voor de diverse scenario's lijkt ons iets dat het college zeker nog kan realiseren.

 In het verkiezingsprogramma van Culemborg van Nu hebben wij het volgende aangegeven en dat blijft voor ons bovenaan staan.

Culemborg Van Nu kiest voor een toekomstbestendig Culemborg. Daarom zijn wij voorstander van duurzame maatregelen zoals alternatieve brandstoffen, wind- en zonne-energie en milieuvriendelijke transportmiddelen. Een omgeving waar het prettig wonen of verblijven is. Windmolens mogen niet ten koste mogen gaan van het woongenot.