Windwijzer Culemborg

De mogelijke plaatsing van windturbines bij de N320 hield vorig jaar de gemoederen in Culemborg flink bezig. Iedereen wil bijdragen aan een verantwoorde energietransitie maar passen deze turbines binnen de gemeentegrenzen en onder welke voorwaarden? Een aantal bewoners uit de wijk Parijsch heeft de fractievoorzitters van alle gemeentelijke partijen in november 2021 gevraagd hun standpunten hierover weer te geven zodat u een bewuste keuze kunt maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Windwijzer Culemborg heeft de standpunten ingekort tot de essentie waarbij niet alle nuances weergegeven konden worden. 
U kunt de volledige windwijzer hier lezen.

Culemborg van Nu wil zoveel mogelijk naar energieneutraal worden zonder windmolens, maar wij sluiten het niet volledig uit, vandaar dat er geen opgave staat in de eerste kolom.
Pas als het echt nodig is dan zullen wij inclusief goede burgerparticipatie de mogelijkheid van windmolens in ogenschouw nemen.
Zie ook ons standpunt over duurzame energie in ons verkiezingsprogramma.