De poort

In onze stad neemt de discussie rondom de Vianense Poort behoorlijke proporties aan. De een wil de poort open voor auto verkeer, de ander dicht. In beide gevallen is het geen perfecte situatie. Culemborg kent een aantal poorten die uit een ver verleden stammen en niet zijn afgestemd op de huidige verkeersdruk. Maar wat dan wel? Culemborg van Nu weet dat we dit probleem niet zomaar kunnen oplossen. Wel kunnen we onderzoeken wat we kunnen doen om de doorstroming van het autoverkeer en fietsverkeer te verbeteren. Onze voorkeur gaat uit naar locaties die kansen bieden. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de stationsomgeving; met een afrit van de N320 bij Middelkoop kan een toerit worden toegevoegd. Door deze ontwikkeling kan ook de Ovonde verdwijnen en er een goede doorstroom voor het autoverkeer komen. Nog een voorbeeld: door de ontwikkeling achter het zwembad wordt duidelijk dat de Rijksstraatweg vastloopt. Voor Oost willen we een extra aansluiting op de N320 mogelijk maken. De wijken De Hond en Voorkoop kunnen dan hun aansluiting op de N320 sneller bereiken, waardoor ook de Stationssingel en de Rijksstraatweg worden ontlast. Daarnaast willen wij een betere aansluiting van de Stationssingel op de Weidsteeg ter hoogte van de Dr. Hockesingel. Dat gebied kan een aantrekkelijke entree van de binnenstad worden én een verkeersprobleem helpen oplossen.
Door deze maatregelen voor het autoverkeer te nemen, kan de Vianensepoort alleen voor fietsers en voetgangers een verkeersveilige doorgang zijn. 
Kortom in onze ogen is de discussie of de Vianense Poort nu wel of niet voor auto’s opengesteld moet worden een kort door de bocht discussie zonder echte oplossingen. Als we de bereikbaarheid in Culemborg serieus nemen dan moeten we zoeken naar echte oplossingen en daar ook geld voor vrij maken.