Actueel

De formatiegesprekken verlopen prettig en constructief
Na de conclusies van de verkenner en het raadsdebat hierover op woensdagavond 6 april zijn we als drie partijen Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 aan de slag. Dit doen we onder begeleiding van formateur en stadgenoot Dave Ensberg-Kleijkers.

Lees meer

Nu de stemmen zijn geteld en alle voorkeurszetels bekend zijn, is ook binnen Culemborg van Nu de taakverdeling vastgesteld.

Zowel Tom Bronk als John van Empel hebben op basis van voorkeurs stemmen een zetel behaald. Waarbij Tom Bronk door het aantal behaalde zetels van CvN deze positie ook al regulier zou krijgen.

Lees meer

De doelstelling van een lokale partij is handelen enkel in het belang van de gemeente en haar inwoners. Een puur lokale partij, voortgekomen uit en geworteld in de plaatselijke samenleving met hart voor lokale belangen, waarbij de inwoners centraal worden gesteld. Een lokale partij met mensen die zich iedere dag weer inzetten om hun eigen stad een beetje leuker, groener, inclusiever, fitter, aantrekkelijker te maken.
Landelijke partijen met een lokale afdeling zijn nog steeds landelijke partijen. Het verkrijgen of vergroten van de macht in Den Haag is hun doel. De lokale afdelingen hun middel. Landelijke kopstukken laten zich in de media nu al uit over met wie hun lokale afdeling wel of niet mag samenwerken na de gemeenteraadsverkiezingen. Landelijke kopstukken bezoeken lokale afdelingen en proberen zo voor hun raadsleden publiciteit te genereren. Lokale politici moeten het volledig op eigen kracht en zonder landelijke subsidies doen. Onze lokale partij Culemborg van Nu is daar trots op.
Laten we eerlijk zijn: de meeste beslissingen die genomen worden in de gemeenteraad zijn helemaal niet ideologisch van aard. Er is geen rechtse of linkse Vianense Poort, er zijn geen christelijke of socialistische windmolens, beslissingen die raadsleden moeten nemen zijn in het belang van Culemborg en haar inwoners. Die moeten worden afgewogen met voelsprieten in onze eigen stad.
Dat is de reden waarom zoveel mensen zich in willen zetten voor Culemborg van Nu. Mensen die zich lokaal al jaren inzetten op hun gebied: sport, evenementen, welzijn, economie, wonen. Mensen die begrijpen wat de beslissingen die zij nemen, voor u betekenen. Mensen die willen verbinden. Door al hun kennis, kunde en ervaring aan elkaar te koppelen, door kruisverbanden te leggen, wil Culemborg van Nu een “wij-gevoel” creëren. Van onderaf, vanuit onszelf, omdat wij in de leukste stad van Nederland wonen.

In onze stad neemt de discussie rondom de Vianense Poort behoorlijke proporties aan. De een wil de poort open voor auto verkeer, de ander dicht. In beide gevallen is het geen perfecte situatie. Culemborg kent een aantal poorten die uit een ver verleden stammen en niet zijn afgestemd op de huidige verkeersdruk. Maar wat dan wel? Culemborg van Nu weet dat we dit probleem niet zomaar kunnen oplossen. Wel kunnen we onderzoeken wat we kunnen doen om de doorstroming van het autoverkeer en fietsverkeer te verbeteren. Onze voorkeur gaat uit naar locaties die kansen bieden. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de stationsomgeving; met een afrit van de N320 bij Middelkoop kan een toerit worden toegevoegd. Door deze ontwikkeling kan ook de Ovonde verdwijnen en er een goede doorstroom voor het autoverkeer komen. Nog een voorbeeld: door de ontwikkeling achter het zwembad wordt duidelijk dat de Rijksstraatweg vastloopt. Voor Oost willen we een extra aansluiting op de N320 mogelijk maken. De wijken De Hond en Voorkoop kunnen dan hun aansluiting op de N320 sneller bereiken, waardoor ook de Stationssingel en de Rijksstraatweg worden ontlast. Daarnaast willen wij een betere aansluiting van de Stationssingel op de Weidsteeg ter hoogte van de Dr. Hockesingel. Dat gebied kan een aantrekkelijke entree van de binnenstad worden én een verkeersprobleem helpen oplossen.
Door deze maatregelen voor het autoverkeer te nemen, kan de Vianensepoort alleen voor fietsers en voetgangers een verkeersveilige doorgang zijn. 
Kortom in onze ogen is de discussie of de Vianense Poort nu wel of niet voor auto’s opengesteld moet worden een kort door de bocht discussie zonder echte oplossingen. Als we de bereikbaarheid in Culemborg serieus nemen dan moeten we zoeken naar echte oplossingen en daar ook geld voor vrij maken.

Culemborg van Nu deed mee aan het eerste politieke debat deze verkiezingsperiode. Ons beoogde fractievoorzitter Johan van der Waal stond zijn mannetje in de debatten over wonen en verkeer.
Daarbij zorgde hij dat steeds de punten van Culemborg van Nu op deze thema's duidelijk naar voren kwamen. Een passend en betaalbaar woningaanbod voor alle Culemborgers. En een goede en veilig bereikbare stad voor alle vormen van verkeer. Wilt u meer lezen over onze standpunten lees dan naar ons verkiezingsprogramma.

U kunt het debat terug zien via deze link.

Culemborg is en mooie prachtige en geliefde stad. Culemborg van Nu houdt van deze stad en haar karakteristieke kenmerken en dorpse karakter en haar gezinnen inwoners. Culemborg van Nu wil dat in ere houden en doet dit dan ook weloverwogen. Culemborg is ook geliefd bij nieuwe inwoners en de druk vanuit de randstad wordt steeds voelbaarder. We hebben weinig buitengebied en dat wat we hebben moeten we koesteren. Tijden veranderen en de volgende generaties willen hier ook met plezier kunnen wonen. We kijken in onze stad naar alle mogelijkheden en we hebben de afgelopen jaren best lang gedaan om die mogelijkheden te benutten. Om de stad in beweging te houden moeten we dus nu de kansen en plannen maken die ten guste komen voor ons en onze kinderen. De Spoorzone is zo'n kans. Een gebied dat er al jaren troosteloos bij ligt. Een industrie die veranderd en en een woonopgave die groter en groter wordt. Culemborg van Nu wil dat we hier nu gezamenlijk goede plannen voor ontwikkelen. Niet afwachten en braak laten liggen, maar samen mooie dingen bouwen voor ons en onze kinderen. Die plannen moeten we vandaag maken als we over 10-15 jaar willen wonen. Niemand kan precies voorspellen wat er in de wereld kan en gaat gebeuren, maar laten we de regie pakken. De hobbels nemen en de stad bouwen die we willen zijn en blijven.

Onze lijsttrekker Monica Wichgers gaf een interview voor de website Culemborg Kiest. Luister hier wat Culemborg van Nu de Culemborgers te bieden heeft.

Het verkiezingsprogramma van Culemborg van Nu voor de periode 2022-2026. Culemborg van Nu bestaat ruim 4 jaar en neemt voor de tweede keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Culemborg van Nu staat voor goede duurzame oplossingen die ons leefklimaat, onze voorzieningen en onze economische ontwikkeling versterken. Wij nemen alle inwoners in al hun diversiteit serieus en willen verbinden. Kortom Culemborg van Nu is een partij voor én door Culemborgers. 

Lees meer

De mogelijke plaatsing van windturbines bij de N320 hield vorig jaar de gemoederen in Culemborg flink bezig. Iedereen wil bijdragen aan een verantwoorde energietransitie maar passen deze turbines binnen de gemeentegrenzen en onder welke voorwaarden? Een aantal bewoners uit de wijk Parijsch heeft de fractievoorzitters van alle gemeentelijke partijen in november 2021 gevraagd hun standpunten hierover weer te geven zodat u een bewuste keuze kunt maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Windwijzer Culemborg heeft de standpunten ingekort tot de essentie waarbij niet alle nuances weergegeven konden worden. 
U kunt de volledige windwijzer hier lezen.

Culemborg van Nu wil zoveel mogelijk naar energieneutraal worden zonder windmolens, maar wij sluiten het niet volledig uit, vandaar dat er geen opgave staat in de eerste kolom.
Pas als het echt nodig is dan zullen wij inclusief goede burgerparticipatie de mogelijkheid van windmolens in ogenschouw nemen.
Zie ook ons standpunt over duurzame energie in ons verkiezingsprogramma.

Onze lokale Bibliotheek Rivierenland heeft i.s.m de Gemeente, SRC en de Beeldbrengers weer een mooi overzicht gemaakt van de diverse partijen en hun standpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Kijk hiervoor op: Culemborg Kiest

Op 1 februari 2021 was er een informatieavond voor de raadsleden rondom de windwinning in Culemborg.
Als Culemborg van Nu willen wij het college vragen geen volgende stap in het proces van de procedure tot bestemmingswijziging van het gebied te nemen totdat is aangetoond dat de afgesproken randvoorwaarden voor het plaatsen van de windmolens nauwkeurig en aantoonbaar na zijn geleefd (Men zou de gedragscode van de NWEA hanteren).Als Culemborg van Nu zijn wij niet tegen windmolens, maar hebben wel grote moeite met de wijze waarop het proces tot op heden is gelopen. Een bredere burgerparticipatie en oog voor de diverse scenario's lijkt ons iets dat het college zeker nog kan realiseren.

Lees meer

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 18 juni, die maandag 22 juni wordt voortgezet, heeft Culemborg van Nu een groot aantal amendementen ingediend en steunt het ook amendementen en moties van andere partijen.Maandagavond zal in de raad worden gestemd over de diverse amendementen en moties en zullen wij zien wat er overeind blijft.
In navolging op alle onze kritische vragen in de kadernota, hebben wij een aantal punten duidelijk geprobeerd te maken.

Lees meer