Standpunt De Binnenstad: winkelen, wonen, cultuur en recreëren

Meer flexibiliteit in bestemming van panden!
In de binnenstad vindt een verandering plaats van hoofdzakelijk winkelgebied naar een compacter gemengd gebied waar meer behoefte is aan beleving. Dat vraagt om flexibiliteit in bestemmingen, bijvoorbeeld van winkel- naar woonfunctie. Meer woningen in de binnenstad betekent ook meer draagvlak voor winkels, restaurants en overige voorzieningen. Leegstand moet worden tegengegaan met een leegstandverordening.

Onnodige belemmeringen wegnemen!
Om het ondernemerschap van winkeliers te stimuleren moet de gemeente actief faciliterend handelen en onnodige belemmeringen voor winkeliers wegnemen. De binnenstad moet bovenregionaal worden gepromoot.

De Boerenstraat, ‘t Jach en de Prijssestraat nu aanpakken!
Culemborg Van Nu vindt het noodzakelijk dat de Boerenstraat, ’t Jach en de Prijssestraat worden gemoderniseerd. Culemborg Van Nu wil dat de gemeente werk maakt van invulling van de braakliggende gronden rondom de Boerenstraat en de lege plek van het oude postkantoor bij voorkeur door hoogwaardige woningbouw.

Zonder cultuur geen vitale binnenstad!
Cultuur en kunst zijn belangrijk zijn voor Culemborg en zijn onderdeel van een vitale binnenstad. Culemborg Van Nu vindt dat particuliere initiatieven moeten worden ondersteund. Het Cultuurfonds Culemborg speelt hierin een belangrijke rol. De Fransche School is een essentiële voorziening voor de binnenstad.