Maak kennis met #4 Ahmed Salama

Maak kennis met #4 Ahmed Salama

Wie ben je?
Mijn naam is Ahmed Salama. Ik ben 53 jaar en hulpverlener bij Lister GGZ Utecht. Mijn hobby’s zijn koken en voetballen. Daarnaast luister ik graag naar Arabische klassieke muziek.

Toen ik 13 jaar oud was, ben ik lid van de jeugdafdeling van PPS (partie progreses socialiste) in Marokko geworden. In de jaren negentig ben ik naar Nederland gemigreerd. Sindsdien ben ik op zoek naar een goede politieke partij waar ik bij wil horen. Die heb ik eindelijk gevonden: Culemborg van Nu, dé partij van Culemborg en voor Culemborg. De partij die de verandering op politiek economisch en maatschappelijk vlak gaat brengen.

Waarom Culemborg van Nu?
Mijn keuze is voor Culemborg van Nu, dé partij waarbij het algemeen belang van de inwoners gediend wordt, waarbij geluisterd wordt naar de geluiden uit de stad en er aandacht en interesse voor lokale en regionale issues is.

Deel dit bericht:
Maak kennis met #5 Mitchell van Oorschot

Maak kennis met #5 Mitchell van Oorschot

Wie ben je?
Mijn naam is Mitchell van Oorschot, 22 jaar. Vorig jaar heb ik mijn Bachelor Bedrijfskunde behaald aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarna ik besloten heb om dit jaar een tussenjaar te nemen. Mijn grote passie is voetbaltraining geven en dat doe ik inmiddels al 10 jaar bij Vriendenschaar. Daarnaast voetbal ik zelf en kijk ik er graag na.

Waarom Culemborg van Nu?
Culemborg van Nu is een enthousiast team en in mijn ogen een echte vooruitgang voor de lokale politiek. Het lokale aspect spreekt mij aan, omdat je niet gebonden bent aan een landelijke partij. Culemborg van Nu vindt dat gemeente en ondernemer meer naast elkaar moeten staan, in plaats van tegenover elkaar, om kansen in de stad te benutten en initiatieven in de stad te realiseren. De gemeente moet faciliteiten bieden aan ondernemers en moet ondernemers stimuleren en ruimte geven om te ondernemen.

 

Deel dit bericht:
Culemborg van Nu stelt zich voor

Culemborg van Nu stelt zich voor

Naar welke partij en naar welke kandidaat gaat uw stem? Om u te helpen bij uw keuze stellen de kandidaten van Culemborg van Nu zich aan u voor.

Deel dit bericht:
Maak kennis met #6 Tom Bronk

Maak kennis met #6 Tom Bronk

Wie ben je?
Mijn naam is Tom Bronk. Betrokken bij Culemborg van Nu vanaf het eerste uur. Woonachtig in de nieuwbouwwijk Parijsch. Ik ben werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur in het sociaal domein en daarnaast heb ik, in samenwerking met een bedrijfsarts, een arbodienstverlening opgericht. Voor mijn werk cross ik heel Nederland door. Culemborg vormt voor mij en mijn werkzaamheden een perfecte locatie. Mijn hobby’s hebben veelal met sport te maken. Daarnaast houd ik van reizen, ben ik zomers op het water te vinden en kun je mij altijd wakker maken voor een potje FIFA. Guilty pleasure!

Waarom Culemborg van Nu?
Al geruime tijd volg ik de Culemborgse politiek. Ik ben erachter gekomen dat Culemborg behoefte heeft aan een sterke, lokale partij. Een lokale partij zonder landelijke inmenging, gericht op verbinding en met een eigen Culemborgs geluid. Binnen de partij bestaat er podium voor elk idee, wordt de samenwerking gezocht met een ieder die positief wilt bijdragen en gaat de partij uit van de eigen lokale kracht. Voor mij staat transparantie, luisteren en actief ondernemen hoog in het vaandel. Mijn visie gaat uit van een Culemborg dat ruimte creëert voor initiatieven van inwoners waarbij wordt gedacht in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en politieke bureaucratie geen belemmering vormt. Laat Culemborg ondernemen en zie het gemeentelijke apparaat als ruimdenkende ondersteuner.

Als je terug in de tijd kon, welk advies zou je jezelf dan geven?
Wat een loze vraag. Terug in de tijd kan ik niet en oude koeien uit de sloot halen doe ik niet. Ik ben progressief ingesteld. Kom ik erachter dat ik anders had moeten handelen of een situatie verkeerd heb ingeschat, dan wordt dat in de toekomst anders aangepakt. Anticiperen en innoveren zijn voor mij kernbegrippen. Oplossingsgericht denken vind ik prettig om te doen. Té lang hangen in het verleden en reflecteren draagt hier niet aan bij. Dit heb ik ook voor ogen met Culemborg van Nu. Denk breder dan het geijkte patroon, probeer juiste en duurzame oplossingen met elkaar te bedenken. Hier ligt de uitdaging!

Deel dit bericht:
Maak kennis met #7 Joost Hansum

Maak kennis met #7 Joost Hansum

Wie ben je?
Ik ben 53 jaar en de middelste zoon uit een echt onderwijsgezin. Ik woon al ruim 20 jaar met heel veel plezier, samen met mijn geliefde, in het prachtige Culemborg. Na mijn studententijd in Amsterdam (rechten, Bestuurskunde/Politicologie en Bedrijfskunde) hebben we destijds bewust gekozen voor Culemborg. Centraal gelegen, goede openbaar vervoer voorzieningen en een goed aanbod aan middelbare scholen. En ook om te wonen in de oude binnenstad met de roering van de winkels, de restaurants en de terrassen op de Markt. We genieten van etentjes met vrienden in huis, het wandelen in de uiterwaarden van de Lek met onze labradors en we genieten van de Franse zon en het goede leven daar.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Elke dag reis ik, als het past in mijn agenda, met de trein naar ’s Hertogenbosch waar ik als directeur werkzaam ben voor deze stad. De sector waar ik leiding aan mag geven is verantwoordelijk voor de portefeuilles Sport, Cultuur, Openbare Orde & Veiligheid, Communicatie, Strategie, Onderzoek & Statistiek, Bestuursondersteuning, Personeel & Organisatie en Facilitaire Zaken. Samen werken we aan een leefbare en aantrekkelijke stad voor haar bewoners, de bezoekers, de bedrijven en de studenten. En dat natuurlijk niet alleen als ’s Hertogenbosch verandert in Oeteldonk.

Waarom Culemborg van nu?
Dat werk, dat mij zoveel voldoening geeft in ’s Hertogen bosch, het samen zorgen voor een leefbare, veilige en sociale stad, zou ik ook graag voor de stad waar ik woon en leef, willen doen. Het zoeken naar de balans en het vinden van werkbare en betaalbare oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken is spannend en geeft veel voldoening, maar brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich.
De keuzes die we de komende jaren maken met elkaar, hebben vaak een effect dat pas na jaren zichtbaar wordt en niet altijd weer zomaar is terug te draaien. Je moet dus goed weten wat je wil bereiken en waarom. Of dat nu gaat om beslissingen in het fysieke domein zoals de herinrichting van de binnenstad, het aanleggen van rotondes en wegen in de nieuwe wijken, het kiezen voor een extra tunnel onder het spoor voor voetgangers en fietsers, of dat het gaat om keuzes rond het thema duurzaamheid. We weten niet precies wanneer we niet ons huis meer kunnen verwarmen met gas. Maar wel dat het eindig is en dat we al op korte termijn moeten kiezen voor in ieder geval het goed isoleren van onze woningvoorraad en voor energiezuinige en duurzame oplossingen om onze huizen te verwarmen en te gebruiken.
Deze keuzes maak je deels individueel, maar ook als lokale overheid. Als gemeenteraad creëer je immers de randvoorwaarden, stel je stimuleringsmaatregelen vast en maak je keuzes op wijk en stadsniveau bij de aanleg van nieuwe wijken, de locaties voor windmolens, etc.. Daarbij is weten wat u wilt, wat u daar voor over heeft en wat u belangrijker vindt , van groot belang om samen de goede keuzes te blijven maken.

Door op 21 maart te gaan stemmen en te kiezen voor Culemborg van NU kiest u voor een partij die verder kijkt dan de dag van morgen en staat voor een leefbare, veilige en sociale stad! Dus stem de 21ste en stem op Culemborg van NU!

Deel dit bericht:
#8 Gerben – Veiligheid

#8 Gerben – Veiligheid

Veiligheid is van iedereen, en voor iedereen. Dat is het uitgangspunt dat ik altijd hanteer bij dit onderwerp. Het is een basisbehoefte, net zoals voedsel, kleding en een dak boven ons hoofd. Allemaal willen we ons veilig voelen, zelfs de grootste crimineel. Hoewel dat natuurlijk anders ligt dan bij de gemiddelde inwoner van onze mooie stad.

Reeds lang ben ik geïnteresseerd in politiek. Het waarom ligt in mijn opvoeding, zowel mijn vader als moeder hadden verregaande interesse in de politiek. Zo zat mijn vader nog in de gemeenteraad; overigens niet in Culemborg maar in een naburig dorp. Daarmee kun je mijn inzet in de politiek verklaren, maar dat is niet alles. Ik werk al mijn hele carrière in een bestuurlijk – politieke omgeving. De wortel zit thuis, maar de wens om een bijdrage te leveren aan de politiek zit dieper. Veiligheid is een beleving, een wens en een behoefte en juist dat maakt dat ik ons land op alle mogelijke manieren veiliger wil maken, daaraan bij wil dragen. En via de politiek kan dit.

Kort geleden bracht de gemeente Culemborg naar buiten dat er een onderzoek ingesteld is naar de veiligheid in onze gemeente. Gebleken is dat de sociale veiligheid verbeterd is de afgelopen vijf jaar. Gelukkig maar! Maar dat bekent niet dat we er zijn en achterover kunnen leunen. Uit het gedane onderzoek is ook naar voren gekomen dat er andere uitdagingen op ons wachten. Op ons ja… Dus de professionals, de politiek en de individuele inwoner van onze mooie stad. Opvallend hierbij is dat drugsproblematiek naar voren komt, maar bovenal opvallend is dat er diverse onderdelen naar boven komen die vooral met de jeugdige inwoner van Culemborg te maken hebben. Loverboys, sexting en overlast door jeugdcriminaliteit springen eruit. Dat is zorgwekkend voor ons allemaal. De jeugd heeft tenslotte de toekomst.

Culemborg van Nu vindt veiligheid een belangrijk thema om de komende vier jaar mee aan de slag te gaan. Ernstige criminaliteit, ondermijning en overlast door criminele jeugd vinden wij onaanvaardbaar. We willen daar stevig op inzetten, onder andere door de inzet van extra handhaving, cameratoezicht en het verstevigen van samenwerking met de politie en andere betrokken partijen (diverse maatschappelijke instanties zoals Elk Welzijn). Toch noem ik hierin één partner niet, die wil ik er namelijk even uitlichten. Dat zijn u en ik als burger en inwoner van het mooie Culemborg.

Reeds jaren spreken bestuurders over de ogen en oren van de politie, waarmee ze doelen op mij en op u. Wij zien en horen veel; zoveel dat we zelf soms niet in de gaten hebben wat we eigenlijk allemaal weten daardoor. Kennis die professionele organisaties vaak goed kunnen gebruiken bij de aanpak van diverse vormen van criminaliteit. De autobranden zijn hier een mooi voorbeeld van. De teamchef en onze burgemeester riepen de burger, ons dus, op om informatie met hen te delen. En juist daar schaar ik mij vierkant achter. Door informatie te delen, door te laten horen hoe (on)veilig u zich voelt en door in gesprek te gaan met elkaar kunnen we er samen voor zorgen dat criminelen harder aangepakt kunnen worden en de overlast door hun gedrag af neemt. Daarom roep ik u op om op 21 maart a.s. uw stem te laten horen en te gaan stemmen! Door uw stem te laten horen en dat rode potlood ter hand te nemen laat u weten dat veiligheid voor u belangrijk is. Dus stem op Culemborg van Nu zodat we samen de handschoen op kunnen pakken! Culemborg van Nu, voor een veiliger Culemborg!

Deel dit bericht:
Maak kennis met #8 Gerben van Doesburg

Maak kennis met #8 Gerben van Doesburg

Wie ben je?
Ik ben 39 jaar (nu nog, ik bereik binnenkort de magische 40 jaar). Naast mijn werk houd ik mij in het dagelijkse leven bezig met het spelen computer games, voetbal kijken/bezoeken, koken, motor rijden en op vakantie gaan/weekendjes weg gaan.

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik senior adviseur openbare orde en veiligheid bij een gemeente. Dit betekent dat ik het bestuur, voornamelijk de burgemeester, adviseer over diverse (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van veiligheid. Denk hierbij aan vraagstukken over ondermijning, veilig uitgaan, jeugd en veiligheid en rampenbestrijding (een mooi voorbeeld van rampenbestrijding is (langdurige) stroomuitval, zoals we hier laatst mee maakten).

Waarom Culemborg van Nu?
Culemborg van Nu is de lokale partij die we missen in Culemborg. De partij wil niet ingedeeld worden in een links, midden of rechts hokje maar zijn eigen plan trekken. Wars van Den Haag en wars van oeverloos politiek geklets waar niemand wat aan heeft: transparant werken en duidelijke doelen stellen. Wat mij aan spreekt in CvN is dat we respect hebben voor elkaar en elkaars standpunten; stevig op inhoud, fatsoenlijk op de persoon. Hier wil ik aan bijdragen om te komen tot concrete resultaten.

Als je terug in de tijd kon, welk advies zou je jezelf dan geven?
Dan zou ik mezelf adviseren kookles te nemen zodat ik tijdens mijn studententijd lekkerdere en betere maaltijden had kunnen bereiden en chef-kok Mike (de magnetron) niet mijn beste vriend had hoeven zijn.

Deel dit bericht:
Maak kennis met #9 Roeland Winter

Maak kennis met #9 Roeland Winter

Wie ben je?
Ik ben 33 en ik woon in de wijk De Hond. Ik doe graag aan hardlopen, scouting, zeilen en snowboarden. Ook ga ik graag op ontdekkingstocht in de natuur, musea en de stad.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk sinds kort bij Werkzaak Rivierenland als facilitair manager. Hierbij zorg ik met het team voor een goede werkplek en ICT voorziening zodat de collega’s van Werkzaak zich kunnen focussen op het samenbrengen van werkgevers en werkzoekenden.

Waarom Culemborg van Nu?
Culemborg van Nu spreekt mij aan door het enthousiasme van het team. De balans tussen een actieve ondersteunende en organiserende houding vanuit de gemeente, maar ook vrijheid en verantwoordelijkheid bij de burger laten spreek mij erg aan. Zelf vind ik dat de gemeente moet zorgen voor een veilige en prettige woon omgeving, bijvoorbeeld door goed weg onderhoud en verzorgde en toegankelijke recreatiegebieden. Ook ruimte voor ondernemerschap en een daadkrachtige houding wat betreft veiligheid vind ik belangrijk.

Als je terug in de tijd kon, welk advies zou je jezelf dan geven?
Ik ben erg enthousiast en kan daardoor hard van stapel lopen. Soms even de rust nemen om oprecht luisteren maakt mij een beter mens denk ik.

Deel dit bericht:
Maak kennis met #10 Ed Wulterkens

Maak kennis met #10 Ed Wulterkens

Wie ben je?
Mijn naam is Ed Wulterkens. Ik ben 51 jaar, geboren en getogen in Culemborg, getrouwd en heb een dochter. Ik woon in de wijk Terweijde (Bachlaan). Mijn hobby’s zijn watersport, hardlopen en skiën.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk al ruim 30 jaar bij Gispen in Culemborg als adviseur/projectleider voor het inrichten van een aantal grote accounts in Nederland. Naast mijn dagelijks werk ben ik actief betrokken als bestuurslid (penningmeester) bij de jachthaven Culemborg. Eind 2013 is de jachthaven door watersportvereniging De Helling overgenomen van de Gemeente Culemborg. Ik heb daar als actief bestuurslid heb aan meegewerkt.

Waarom Culemborg van Nu?
Een lokale partij die zowel de inwoners als de ondernemers zoveel mogelijk wil betrekken bij het maken van beleid en de uitvoering hiervan. De partij spreekt mij aan om dat het voor en door Culemborgers wordt gerund, met een eigen gezicht en los staat van de landelijke partijen. Het spreekt mij ook aan dat Culemborg van Nu bestaat uit betrokken mensen die lid zijn van lokale verenigingen en actief zijn als vrijwilliger. Hierdoor weten zij goed wat er leeft in Culemborg.

Als je terug in de tijd kon, welk advies zou je jezelf dan geven?
Niets, of in ieder geval niet veel! Alle fouten die ik in het verleden heb gemaakt….en alle goede dingen die ik heb gedaan, maken me tot wie ik nu ben. Spijt moet je niet te lang blijven achtervolgen. De toekomst ligt voor ons…aan terugkijken hebben we alleen wat, als we dit voor onze toekomst gebruiken.

Deel dit bericht:
Maak kennis met #11 Willijan Walhout

Maak kennis met #11 Willijan Walhout

Wie ben je?
Mijn naam is Willijan Walhout, 41 jaar en woon met mijn gezin in Culemborg West aan de rand van de wijk Molenzicht vlakbij de Vianensepoort. Ik ben senior projectmanager en werk dagelijks in Amsterdam, maar woon al mijn leven lang in Culemborg. Ik hou van Culemborg omdat het lekker centraal ligt en alle nodige faciliteiten heeft om heerlijk te kunnen wonen. Culemborg is de oplossing als je dicht bij de randstad wil wonen, maar toch niet de drukte en nadelen van een grote stad wil hebben.

Waarom Culemborg van Nu?
Mijn wens is dat Culemborg de reputatie krijgt die het verdient. Ik ben daarom betrokken bij meerdere initiatieven die onze stad beter kunnen maken. Veiligheid en modernisering zijn thema’s die mij aanspreken. Goede, veilige wegen en moderne groene woonwijken bepalen het karakter van de stad. In 2018 moeten we echt veel duurzamer gaan denken.

Als je terug in de tijd kon, welk advies zou je jezelf dan geven?
Als ik de tijd zou kunnen terugdraaien dan zou ik wensen dat er beter was nagedacht over de wegen en wijkinfrastructuur en de ontsluiting van onze nieuwe wijken. Ook moeten we nooit meer grote sociale huurwoningwijken bouwen en broeiende problemen bij sommige groepen veel adequater en bij de bron aanpakken. Culemborg is een aantrekkelijke moderne woonstad voor nieuwe inwoners en moet dat ook gaan uitstralen.

Deel dit bericht: