Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 4

Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 4

De afgelopen weken hebben 8 van de 9 fracties hard gewerkt aan het schrijven van het inhoudelijke raadsakkoord waarbij zij samen afspraken hebben gemaakt over de opgaven die zij de komende 4 jaren voor Culemborg zien. Het akkoord is opgebouwd rondom 5 kernthema’s: de sociale stad, de zorgzame stad, de leefbare stad, de ondernemende stad en de groene stad. De kernthema’s worden ondersteund door een democratisch akkoord waarin het samenspel tussen gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en u als inwoner van Culemborg beschreven wordt. Op korte termijn zullen we u informeren over, betrekken bij en de mogelijkheid geven om te reageren op de inhoud van het concept-akkoord. U zult hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Het vormen van het team van wethouders dat het akkoord namens de fracties uit zal gaan voeren is een ingewikkelde klus. De formateur zal daarom op korte termijn alle partijen nogmaals uitnodigen voor een gesprek. Hij stelt hen daarbij de volgende vragen:

  • Onder welke voorwaarden kan een nieuw college (in combinatie met raadsakkoord) op steun van je fractie rekenen?
  • Legt je fractie een directe koppeling tussen steun aan raadsakkoord en de (politieke) samenstelling van een college? En welke concrete gevolgen heeft dit?
  • Hoe ziet je fractie het vervolg na deze 2e ronde, ook gelet op beperkte tijd voor de zomervakantie?

De formateur zal op 11 juni een nieuw advies aan de raad uitbrengen. Wij houden u op de hoogte!

Deel dit bericht: