Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 3

Zeven weken geleden is het dat u naar de stembus ging. De gemeenteraad van Culemborg koos unaniem voor een vernieuwing in het politiek bestuur van Culemborg. Sinds die tijd werkt de gemeenteraad van Culemborg aan een raads- en een democratisch akkoord.

In het raadsakkoord wordt de ambitie voor de komende 4 jaar op hoofdlijnen vastgesteld. In het democratisch akkoord wordt omschreven hoe de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de stad met elkaar kunnen samenwerken en elkaars kwaliteiten kunnen benutten. Daarnaast moet er ook een college worden gevormd die zorgen voor de uitvoer van de akkoorden. De benoemde formateur, Jan Greeven, heeft een inmiddels een voorstel hierover gedaan, nadat hij met alle partijen gesproken had.

Enkele partijen vinden dat er alleen gewerkt kan worden met een raadsakkoord, als de hele gemeenteraad bepaalt hoe het selectieproces van de wethouders zal verlopen. Er werd daarom voorgesteld te werken met spelregels rondom het selectieproces, om zodoende het vertrouwen van de raad te kunnen krijgen. In het gesprek hierover, dat Noël Bos namens Culemborg van Nu voerde, bleek dat hierover echter geen overeenstemming bereikt kan worden.

Omdat hierdoor het proces verstoord wordt, heeft GroenLinks tijdens de vergadering van 14 mei voorgesteld om voor de komende 2 weken te focussen op de inhoud van het raads- en democratisch akkoord. Culemborg van Nu is van mening dat GroenLinks, als grootste partij, het initiatief bij de formatie mag nemen en vertrouwt erop dat zij in staat zijn een team van wethouders samen te stellen dat enthousiast, gedegen en in samenwerking met raad en stad uitvoering gaat geven aan het akkoord dat er dan ligt.

Wij zijn blij dat dit voorstel op steun van bijna alle partijen kan rekenen. Alleen de VVD ging niet akkoord en verliet voortijdig de raadszaal. Wij hopen dat ook zij zich alsnog aansluiten en de inhoud van het akkoord en de toekomst van onze stad voor het vormen van een college laten gaan.

Culemborg van Nu staat klaar om vol enthousiasme aan de slag te gaan!

Deel dit bericht: