Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 2

Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 2

Inmiddels wordt er druk vergaderd over het raadsakkoord voor Culemborg. Maandag 30 april heeft de gemeenteraad 5 thema’s gekozen die belangrijk zijn voor de komende 4 jaar. Het gaat om de thema’s de sociale stad, de groene stad, de ondernemende stad, de zorgzame stad en de leefbare stad. Deze thema’s worden de komende tijd uitgewerkt in gesprekskringen. Daar worden inhoudelijke experts bij betrokken en geven de partijen hun politieke ambities aan. Voor de fractie van Culemborg van Nu is het verkiezingsprogramma uiteraard de leidraad. 

Het raadsakkoord gaat over ‘wat’ we willen bereiken voor Culemborg. ‘Hoe’ we dat gaan doen is voor ons ook belangrijk. We willen een gemeente zijn die u serieus neemt en oprecht naar u luistert, die weet wat er speelt in de stad, die zich opstelt als samenwerkingspartner. Voor de afspraken over hoe dit samenspel tussen raadsleden, college, ambtelijke organisatie en inwoners het best kan worden ingericht, wordt een democratisch akkoord opgesteld. Een werkgroep van raadsleden, waaronder Monica Wichgers, gaat hiermee aan de slag. 

Als laatste onderdeel van formatie moet er een nieuw college gevormd worden. Dat college moet passen bij het raads- en democratisch akkoord en kunnen rekenen op een stabiele meerderheid in de gemeenteraad. Formateur Jan Greven voert op dit moment gesprekken met alle politieke fracties om zich een beeld van de mogelijke scenario’s te kunnen vormen. 

Via de website van de gemeente vindt u meer informatie en de planning. www.culemborg.nl/raadsakkoord

 

 

 

Deel dit bericht: