Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 3

Zeven weken geleden is het dat u naar de stembus ging. De gemeenteraad van Culemborg koos unaniem voor een vernieuwing in het politiek bestuur van Culemborg. Sinds die tijd werkt de gemeenteraad van Culemborg aan een raads- en een democratisch akkoord.

In het raadsakkoord wordt de ambitie voor de komende 4 jaar op hoofdlijnen vastgesteld. In het democratisch akkoord wordt omschreven hoe de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de stad met elkaar kunnen samenwerken en elkaars kwaliteiten kunnen benutten. Daarnaast moet er ook een college worden gevormd die zorgen voor de uitvoer van de akkoorden. De benoemde formateur, Jan Greeven, heeft een inmiddels een voorstel hierover gedaan, nadat hij met alle partijen gesproken had.

Enkele partijen vinden dat er alleen gewerkt kan worden met een raadsakkoord, als de hele gemeenteraad bepaalt hoe het selectieproces van de wethouders zal verlopen. Er werd daarom voorgesteld te werken met spelregels rondom het selectieproces, om zodoende het vertrouwen van de raad te kunnen krijgen. In het gesprek hierover, dat Noël Bos namens Culemborg van Nu voerde, bleek dat hierover echter geen overeenstemming bereikt kan worden.

Omdat hierdoor het proces verstoord wordt, heeft GroenLinks tijdens de vergadering van 14 mei voorgesteld om voor de komende 2 weken te focussen op de inhoud van het raads- en democratisch akkoord. Culemborg van Nu is van mening dat GroenLinks, als grootste partij, het initiatief bij de formatie mag nemen en vertrouwt erop dat zij in staat zijn een team van wethouders samen te stellen dat enthousiast, gedegen en in samenwerking met raad en stad uitvoering gaat geven aan het akkoord dat er dan ligt.

Wij zijn blij dat dit voorstel op steun van bijna alle partijen kan rekenen. Alleen de VVD ging niet akkoord en verliet voortijdig de raadszaal. Wij hopen dat ook zij zich alsnog aansluiten en de inhoud van het akkoord en de toekomst van onze stad voor het vormen van een college laten gaan.

Culemborg van Nu staat klaar om vol enthousiasme aan de slag te gaan!

Deel dit bericht:
Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 2

Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 2

Inmiddels wordt er druk vergaderd over het raadsakkoord voor Culemborg. Maandag 30 april heeft de gemeenteraad 5 thema’s gekozen die belangrijk zijn voor de komende 4 jaar. Het gaat om de thema’s de sociale stad, de groene stad, de ondernemende stad, de zorgzame stad en de leefbare stad. Deze thema’s worden de komende tijd uitgewerkt in gesprekskringen. Daar worden inhoudelijke experts bij betrokken en geven de partijen hun politieke ambities aan. Voor de fractie van Culemborg van Nu is het verkiezingsprogramma uiteraard de leidraad. 

Het raadsakkoord gaat over ‘wat’ we willen bereiken voor Culemborg. ‘Hoe’ we dat gaan doen is voor ons ook belangrijk. We willen een gemeente zijn die u serieus neemt en oprecht naar u luistert, die weet wat er speelt in de stad, die zich opstelt als samenwerkingspartner. Voor de afspraken over hoe dit samenspel tussen raadsleden, college, ambtelijke organisatie en inwoners het best kan worden ingericht, wordt een democratisch akkoord opgesteld. Een werkgroep van raadsleden, waaronder Monica Wichgers, gaat hiermee aan de slag. 

Als laatste onderdeel van formatie moet er een nieuw college gevormd worden. Dat college moet passen bij het raads- en democratisch akkoord en kunnen rekenen op een stabiele meerderheid in de gemeenteraad. Formateur Jan Greven voert op dit moment gesprekken met alle politieke fracties om zich een beeld van de mogelijke scenario’s te kunnen vormen. 

Via de website van de gemeente vindt u meer informatie en de planning. www.culemborg.nl/raadsakkoord

 

 

 

Deel dit bericht: