Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 1

Na de verkiezingen is er voor gekozen om een informateur met alle fracties te laten praten. Het rapport van de informateur is inmiddels verschenen. U vindt hier een link naar het rapport.  

We hebben de eerste bevindingen gelezen en de suggesties voor de vervolgstappen geanalyseerd. Alle fracties willen graag vanuit een nieuwe bestuurscultuur werken. Samenwerken binnen en buiten de gemeenteraad. Open, transparante en eerlijke communicatie. Proactief in plaats van reactief met raadsvoorstellen aan de slag gaan. Op zoek naar allerlei creatieve en innovatieve manieren om inwoners bij het proces tot besluiten te betrekken. Een dergelijke werkwijze is volgens ons een must voor Culemborg. Als een breed raadsakkoord op hoofdlijnen dit kan bevorderen, krijgt het onze steun. Donderdag 19 maart zal een procesbegeleider benoemd worden die de gemeenteraad zal begeleiden bij de totstandkoming van een akkoord. 

Voor wat betreft de vorming van een college geeft het rapport twee suggesties. Voor Culemborg van Nu zijn verkiezingen een zeer belangrijk democratisch recht. Met de verkiezingen laten onze inwoners weten wat zij belangrijk vinden voor Culemborg, welke onderwerpen uit onze programma’s zij terug willen zien in hun woon- en leefomgeving. Met de verkiezingen laten onze inwoners ons ook weten aan welke partij zij het toevertrouwen om dat wat zij belangrijk vinden, uit te voeren. Culemborg van Nu is daarom van mening dat de grootste partij, in het geval van Culemborg dus GroenLinks, het voortouw kan nemen. Voor ons is het belangrijk dat de verkiezingsuitslag zowel bij de inhoud van het raadsakkoord als bij de vorming van een college terug te vinden is.   

Een aantal partijen waaronder Culemborg van Nu is al voor de verkiezingen open geweest over hun wethouderskandidaat en hebben dat gegeven tijdens de campagne gekoppeld aan de verkiezingen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat het team van wethouders straks namens en met de hele raad werkt. En in alle openheid gericht is op samenwerking. Donderdag 19 april zal er daarom ook een formateur benoemd worden die zal onderzoeken onder welke voorwaarden diverse partijen hun steun kunnen geven aan het nieuw te vormen college.  

Culemborg van Nu vindt een stabiel bestuur belangrijk. Een stabiel bestuur dat in staat is om vernieuwing door te voeren. Een stabiel bestuur dat gericht is op open, transparante en eerlijke samenwerking. Een stabiel bestuur dat met een frisse, moderne blik naar besturen kijkt. Maar ook een stabiel bestuur dat voortvarend aan de slag kàn in onze mooie stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht: