Culemborg van Nu aan de slag

Culemborg van Nu aan de slag

De verkiezingen zijn geweest, de uitslag is bekend. Culemborg van Nu is door u met 1934 stemmen beloond en komt daarmee met 3 zetels in de gemeenteraad. Dat is echt fantastisch, wij zijn dankbaar en trots! Lijsttrekker Monica Wichgers: “Culemborgers hebben laten weten dat zij een lokale partij willen. Wij zijn echt van de stad en wij zijn er voor de stad”.

Met uitslag zijn onze #1, 2 en 3, Monica Wichgers, Peter Bos en Noël Bos (die overigens geen familie van elkaar zijn) op 29 maart benoemd als raadslid in de gemeenteraad.

En hoe gaan wij nu verder? Hoe gaan wij waarmaken wat wij gezegd hebben? Niet al onze verkiezingsbeloftes kunnen we gelijk invullen, sommige dingen vergen nu eenmaal meer tijd. Maar wat we gelijk kunnen doen, zullen we ook gelijk doen.

Allereerst hebben wij u tijdens onze campagne beloofd dat wij bereikbaar zullen zijn, ook na de verkiezingen. Wij willen het makkelijk voor u maken om met ons in contact te komen.

  • U kunt ons een e-mail sturen info@culemborgvannu.nl
  • U kunt ons bellen of appen op de CvN fractietelefoon 06-24963915
  • U kunt ons een bericht sturen op facebook, twitter of instagram

Wij horen graag wat er leeft in onze stad. Laat ons weten waar u zich zorgen over maakt of waar u juist blij van wordt. Laat ons het weten als u ideeën heeft of met ons mee wilt denken.

Ook hebben we gezegd dat we de lokale democratie willen versterken en open zullen communiceren. Dat begint met het vormen van een nieuw college. Al voor de verkiezingen hebben de fracties met elkaar afgesproken dat de haalbaarheid van een raadsakkoord onderzocht zal worden. Het doel van het raadsakkoord is om een zo effectief en slagvaardig mogelijk bestuur te hebben dat naar u luistert en u serieus neemt. Daarom is er een informateur benoemd die met alle partijen een gesprek over hun wensen en de mogelijkheden zal voeren. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitslag van de verkiezingen.

De vragen die de informateur de partijen zal stellen zijn:

  1. Wat is het doel van de samenwerking tussen verschillende raadsfracties?
  2. Welke vorm van samenwerking tussen raadsfracties is daarbij gewenst en heeft het grootste draagvlak?
  3. Welk type akkoord past hierbij?
  4. Welke concrete stappen, en bijbehorend tijdspad, moeten worden gezet om te komen tot een akkoord?

De informateur zal op 19 april verslag van zijn bevindingen doen tijdens de vergadering van de gemeenteraad. U kunt dat volgen via culemborg.raadsinformatie.nl.

Deel dit bericht: