Omdat u in Culemborg woont en niet in Den Haag

Omdat u in Culemborg woont en niet in Den Haag

Culemborg van Nu is dé nieuwe, lokale politieke partij van onze mooie stad. Waarom nóg een politieke partij zult u zich wellicht afvragen. Ook wij hebben onszelf deze vraag gesteld want is er wel behoefte in Culemborg aan nog een partij, én wat gaan wij Culemborg dan bieden?

Sinds 10 jaar ben ik raadslid en heb me altijd met volle overtuiging voor de Culemborgse samenleving ingezet. Links of rechts was niet mijn beweegreden maar het verbinden van partijen en mensen in Culemborg. De belangrijkste doelstelling van een landelijke politieke partij is: het verkrijgen of vergroten van de macht in politiek Den Haag. Doelstelling van Culemborg van Nu is: de belangen van de gemeente en haar inwoners behartigen door op politiek onafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad.

Wij zijn niet verbonden aan een landelijke partij, en hebben daarom alle vrijheid in het samenstellen van een evenwichtig en sterk politiek programma, waarbij we de inwoners van de gemeente zo veel mogelijk betrekken. Er zijn geen politieke dogma’s die ons uit landelijk partijbelang worden opgedrongen. Voor Culemborg van Nu is de gemeente de eerste overheid want daar worden beslissingen genomen die u direct in uw leefomgeving of portemonnee raken.

Culemborg van Nu bestaat uit betrokken mensen die lid zijn van lokale verenigingen, actief zijn als vrijwilliger en goed weten wat er leeft in onze stad. Net als u hebben zij hierover een mening. Zij willen graag als uw spreekbuis dienen om Culemborgse knelpunten op te lossen. De Culemborgers Van Nu gaan actief met u gesprek. Uw mening staat te allen tijde voorop.

Waar mogelijk prefereren wij een ietwat ‘a-politieke’ maar vooral een pragmatische benadering. “Zeg wat je doet, en doen wat je zegt.” Culemborg van Nu vertegenwoordigt niet alleen maar de mening van een bepaalde klasse of ideologische groep, zoals het geval is bij landelijke partijen, maar verbindt juist de gehele gemeenschap. Dit is goed te zien aan de mensen binnen onze eigen partij, ze hebben zowel een linkse als rechtse achtergrond, zijn jong en oud, hoger en lager opgeleid. Juist dáár zit onze kracht!

Daarom Culemborg van Nu, want u woont niet in Den Haag.

http://culemborgsecourant.nl/column/omdat-u-culemborg-woont-en-niet-den-haag-307387

Deel dit bericht:
Algemene Beschouwingen Culemborg van NU 2017

Algemene Beschouwingen Culemborg van NU 2017

Als ik nu door de stad loop dan realiseer ik me dat er zoveel is in het Culemborg van Nu waar we trots op kunnen zijn. Eigenlijk is het vreemd om daarbij stil te moeten staan, maar in deze raad zijn we zo bezig met vooruit komen, dat we niet meer zien hoe goed Culemborg nu al is. Wij willen het goede bewaren en de mogelijkheden die Culemborg heeft verder benutten. Wij willen politiek bedrijven vanuit een warmte voor het Culemborg van Nu. Dat is ons uitgangspunt voor het Culemborg van de Toekomst.

Maar wat willen wij dan voor het Culemborg van de toekomst?

  • Culemborg ligt ideaal in Nederland. Wij zijn de eerste echte leuke woonstad langs het spoor vanaf Utrecht. Culemborg is dé perfecte plek om te wonen. Daarom willen wij de mogelijkheden van de spoorzone optimaal benutten, kwalitatief goede huizen bouwen én zorgen voor een mooi marktplein vol horeca, terrassen en leuke winkeltjes.
  • Culemborg heeft al een prachtige, monumentale binnenstad. Daarom maakt Culemborg van Nu de toegangswegen naar de stad nog mooier, ontwikkelt dus plannen voor de herinrichting van de Boerenstraat, het Jach en het Veerweggebied. Wij vormen leegstaande winkels rondom het centrum soepel om naar woningen én brengen zo leven in de brouwerij.
  • Culemborg is ons dierbaar, Culemborgers hebben het recht op veilige wijken waar voor criminelen en brandstichters geen ruimte is. Daarom maken wij Culemborg nog veiliger en pakken raddraaiers hard aan. Er is in onze stad geen ruimte voor crimineel gedrag. Punt.
  • Culemborg is een ondernemende, economisch sterke stad. De vele ondernemingen en ZZP’ers zorgen voor veel banen en welvaart. Culemborg van Nu stimuleert bedrijvigheid en maakt het voor ondernemers aantrekkelijk om zich te huisvesten. Samen zorgen wij voor een financieel gezonde stad waar lasten niet verzwaard worden, geen overbodige regels zijn en een stimulerend vestigingsklimaat heerst.
  • Culemborg Van Nu geeft prioriteit aan het langzaam verkeer in de stad. Wij zorgen voor goede, comfortabele en directe verbindingen naar de voorzieningen en het centrum en voor goede ontsluitingswegen zodat iedere Culemborger, bezoeker en toerist probleemloos de stad in en uit kan.
  • Culemborg stelt zichzelf hoge duurzaamheidsdoelen. Culemborg van Nu beperkt de uitstoot van CO2 en ondersteunt initiatieven voor opwekken wind- en zonne-energie zolang deze niet ten koste gaan van woongenot. Wij willen compenserende maatregelen in de OZB voor energie-neutrale woningen.
  • Culemborg is een stad met veel warmte. 1 op de 3 Culemborgers is vrijwilliger maar er is ook een grote kloof tussen bevolkingsgroepen. Culemborg van Nu helpt mensen hun verantwoordelijkheid te nemen, geeft hen dat steuntje in de rug. Spant zich in om meer stageplekken en banen te creëren bij lokale ondernemers. Onze jeugd is onze toekomst.Culemborg van Nu gaat met Culemborgers om zoals zij met elkaar om willen gaan. We spreken elkaar aan, we respecteren elkaar en we bieden elkaar kansen. Dus wij gaan voor een gemeente die écht luistert, betrouwbaar en transparant is én kwaliteit biedt; daar mag u ons aan houden.
Deel dit bericht:
Politieke partij Culemborg Van Nu officieel opgericht

Politieke partij Culemborg Van Nu officieel opgericht

Culemborg Van Nu is sinds 3 november 2017 een echte politieke partij. De akte van oprichting is gepasseerd bij Notaris Van den Broecke en daarmee voldoet Culemborg Van Nu aan alle voorwaarden om als volwaardige politieke partij in onze stad te functioneren. Culemborg van Nu is progressief en ondernemend en zet de inwoners van de stad centraal. Het gaat er tenslotte om dat wonen, werken en vertoeven in Culemborg aangenaam is. De partij zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

De partij werkt hard aan een het verkiezingsprogramma waarin ze alle Culemborgers zal aanspreken. Als lokale partij maken we ons hard voor de belangen van onze inwoners. Natuurlijk zal Culemborg Van Nu keuzes moeten maken maar we gaan voor een aantrekkelijk Culemborg waarbij kwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Een partij van en voor alle Culemborgers. Culemborg Van Nu is opgericht door (vlnr) Virgil van Maanen, Monica Wichgers, Sef Severens, Tom Bronk, en Willijan Walhout (niet op de foto). Voor meer informatie: www.culemborgvannu.nl

 

Deel dit bericht:
Ahmed Salama benoemd als steunfractielid

Ahmed Salama benoemd als steunfractielid

Ahmed Salama: ‘Sinds ik naar Nederland ben gekomen, heeft de politieke kant van het land mij geïnteresseerd. Ik was steeds op zoek naar de partij waar ik bij wil horen. Ik heb mezelf een paar vragen gesteld als een standaardmaat om de juiste, lokale, politieke kleur te kiezen die bij mij past. Voorop staat dat zo’n partij aan voorwaarden dient te voldoen waarbij het algemeen belang van de inwoners gediend wordt; waarbij geluisterd wordt naar de geluiden uit de stad en er aandacht en interesse voor lokale en regionale aangelegenheden is.
Het tweede punt dat erg belangrijk is voor mij is transparantie in het bedrijven van de politiek en het nemen van succesvolle beslissingen die de belangen van de inwoners behartigen.
Het derde punt is gerelateerd aan mijn culturele achtergrond: onderwijs en werkgelegenheid. Deze twee motoren zorgen voor verbetering van de intellectuele en economische positie van minderheden in onze stad, van “minder-heden naar meer toekomst”.
Met de onderlinge dialoog en communicatie tussen mensen en culturen wil ik afsluiten. Dit kan alleen als er bruggen worden geslagen en mensen geïnteresseerd zijn in elkaar en in elkaars verhalen. Immers: onbekend maakt onbemind en bekend maakt bemind.
De hierboven genoemde punten heb ik voor mezelf als voorwaarden gesteld voor mijn politieke keuze. Ik ben blij te mogen toetreden tot de jonge politieke partij Culemborg van Nu: van Culemborg, voor Culemborg en door Culemborg. Een partij die voorgaat in verandering op politieke, economisch en maatschappelijk vlak. Graag sluit ik me aan. U ook?’.

Deel dit bericht: